Skróty klawiszowe w MADARze

Dziś chcemy wszystkim użytkownikom programu Madar "rzucić trochę światła" na kwestie kwestie skrótów klawiszowych w naszych programach. Okazuje się bowiem, że bardzo wielu użytkowników w ogóle z nich nie korzysta, a mogą one znacząco zoptymalizować, usprawnić i przyśpieszyć codzienną pracę. Tak więc odkrywamy trochę wiedzy "tajemnej" i przedstawiamy sekrety wszystkich klawiszy funkcyjnych "F".

CRM - wyszukiwanie i filtrowanie spraw [?]

Sprawy dodane do CRMa można w dowolny sposób filtrować i wyszukiwać wg wybranych wcześniej kryteriów jak np kontakt, temat i ich dowolnej konfiguracji.

CRM - dodawanie sprawy [?]

 Aby dodać sprawę należy wypełnić kartę nowej sprawy.
 1. Każda sprawa może być podzielona na etapy, z oznaczonymi innymi osobami kontaktowymi, operatorami, różnymi terminami realizacji.
 2.  Wprowadzone etapy widoczne są na liście w lewej części okna.
 3. Zamknięcie etapu polega na zaznaczeniu znacznika wykonano bądź zaniechano w parametrach etapu.
 4. Jeżeli na liście spraw wybrany jest termin realizacji, wyświetlany jest termin tego etapu, którego termin realizacji jest najwcześniejszy.
 5. Sposób wypełniania pól etapu może być zaprojektowany w scenariuszach i wybierana jako procedura etapu.

CRM - tworzenie rejestru spraw - okienko [?]

Moduł CRM pozwala na utworzenie dowolnych rejestrów spraw, do których przypisywane będzie poszczególne sprawy. Rejestry spraw pozwalają na usprawnienie zarządzania obiegiem informacji i zadań w firmie, dzięki czemu ewidencja jak i wyszukiwanie konkretnych spraw czy grup spraw, zadań jest znacznie ułatwione. Na pierwszej zakładce nazwa należy podać nazwę rejestru oraz wybrać rodzaj i czasookres, którego tworzony rejestr dotyczy.

Dane dla FK

Dzięki tej opcji możliwe jest zastosowanie automatycznych schematów księgowań dla grup dokumentów po to, by zminimalizować konieczność ich dekretacji.

Dodawanie kontrahenta [?]

Dodawanie kontrahenta na liście kontrahentów naciskamy klawisz dopisz

Kancelaria - tworzenie rejestru kancelaryjnego [?]

Moduł Kancelaria pozwala na utworzenie dowolnych rejestrów kancelaryjnych, do których przypisywana będzie np. poczta przychodząca, wychodząca lub inne dokumenty. Rejestry kancelaryjne pozwalają na usprawnienie obiegu dokumentów w firmie, dzięki czemu ewidencja jak i wyszukiwanie konkretnych pism czy zbiorów pism jest znacznie ułatwione. Na pierwszej zakładce nazwa należy podać nazwę rejestru oraz wybrać rodzaj i czasookres, którego tworzony rejestr dotyczy.

Handel - sprzedaż FA VAT [?]

Sprzedaż towaru z magazynu

Przyjęcie towaru na stan [?]

 Handel    Przyjęcie PZ 


Z panelu po prawej stronie wybieramy Handel, a następnie Przyjęcie PZ
Pojawia się Nam okienko:


1. Oznaczenia:
- dodatkowe informacje,Plan Produkcji - konfiguracja ∴


 Produkcja    Plan produkcji 
Plan produkcji - konfiguracja
Umożliwia zdefiniowania parametrów kolumn i selekcji dla planu produkcji.

Wyświetlane kolumny:
nazwa - wprowadza się nazwę szablonu konfiguracji
parametry - ustawienia opcji, na przykład numer magazynu
szerokość - szerokość kolumny na ekranie

Selekcje do wyświetlania:
brygada - według wskazanej brygady
status - według statusy planu produkcjiRejestry VAT


 Księgowość   Rejestry VAT 
Do rejestrów VAT wprowadzane są dokumenty zakupu i sprzedaży, w szczególności te, które:
 • są związane z podatkiem VAT
 • mają być jako rozrachunki.
UWAGA - w programie można dołączyć fakturę elektroniczną. Zobacz:

Poniżej przedstawiamy prawidłowo dopisaną fakturę - na przykładzie zakupu materiałów - w tym przypadku paliwa.

Wyszukiwanie pism w Kancelarii wg zadanych kryteriów [?]

Pisma, które dodaje się w Kancelarii (np poczta wychodząca, przychodząca) można wyświetlić wg zadanych kryteriów, co znacznie ułatwia pracę, kiedy chcemy znaleźć konkretne pismo lub grupę pism. Przykładowy ekran dodanych pism może wyglądać następująco:

Rejestry vat - zakup materiałów


 Księgowość    Rejestry VAT 
Poniżej przedstawiamy prawidłowo dopisaną fakturę zakupu materiałów - w tym przypadku paliwa.

Dodawanie pisma do Kancelarii [?]

Ekran służy do rejestracji pism przychodzących i wychodzących. W opcji można przykładowo dopisywać pocztę przychodzącą i wychodzącą.


Najważniejsze pola:
 • rejestr
  Rejestr kancelaryjny. Każdy wprowadzany dokument musi należeć do jakiegoś rejestru.
  Kancelaria - tworzenie rejestru kancelaryjnego 
 • numer
  Numer korespondencji, automatycznie wypełniany przez program. Numer przypisany jest do rejestru, a ostatnio użyty - zapisywany w rejestrze.  
 • rodzaj
  Rodzaj rejestru, może być zdefiniowany w rejestrze kancelaryjnym, lub wybierany za każdym razem (np. poczta wychodząca, przychodząca). 
 • data
  Data otrzymania / wprowadzenia pisma.
 • korespondent
  Nazwa korespondenta (wybierana z listy), którego dotyczy pismo 
Pola dodatkowych ewidencji:
 • temat
  Ewidencja wykorzystywana przy rejestracji według kontraktu / zadania, najczęściej w powiązaniu z innymi modułami Madar 7.
 • wykaz akt  ⇒Wykaz akt - lista
 • departament - zakładka [rozdzielnik]
  Departament - lista

Dekretacja pism


Szczególne znaczenie mają pola u dołu ekranu, w połączeniu z zakładką [parametry] - do dekretacji (przekazywaniu i kontroli) pism. Więcej:
Kancelaria - dekretacja czyli statusy i ikony


Historia zmian

Na ostatniej zakładce widoczna jest historia tego co się działo z pismem, w szczególności założenie,  modyfikacja, dekretacja:
Tematy powiązane:


Kancelaria - FAQ
Jak zarejestrować pismo na wielu kontrahentów


Plan kont - zakładanie i wprowadzanie BO ∴


 Księgowość   Plan kont 
Prace z programem księgowym należy rozpocząć od wprowadzenia planu kont. W bazie tej umieszcza się również bilans otwarcia. UWAGA! W planie kont występują tylko konta syntetyczne (należności oraz zobowiązania), analityczny podział według kontrahentów tworzony jest w księdze pomocniczej. Bilans otwarcia dla kontrahentów wprowadza się w rejestrach jako inne księgowania.