Skróty klawiszowe w MADARze

Dziś chcemy wszystkim użytkownikom programu Madar "rzucić trochę światła" na kwestie kwestie skrótów klawiszowych w naszych programach. Okazuje się bowiem, że bardzo wielu użytkowników w ogóle z nich nie korzysta, a mogą one znacząco zoptymalizować, usprawnić i przyśpieszyć codzienną pracę. Tak więc odkrywamy trochę wiedzy "tajemnej" i przedstawiamy sekrety wszystkich klawiszy funkcyjnych "F".

CRM - wyszukiwanie i filtrowanie spraw [?]

Sprawy dodane do CRMa można w dowolny sposób filtrować i wyszukiwać wg wybranych wcześniej kryteriów jak np kontakt, temat i ich dowolnej konfiguracji.

CRM - dodawanie sprawy [?]

 Aby dodać sprawę należy wypełnić kartę nowej sprawy.
 1. Każda sprawa może być podzielona na etapy, z oznaczonymi innymi osobami kontaktowymi, operatorami, różnymi terminami realizacji.
 2.  Wprowadzone etapy widoczne są na liście w lewej części okna.
 3. Zamknięcie etapu polega na zaznaczeniu znacznika wykonano bądź zaniechano w parametrach etapu.
 4. Jeżeli na liście spraw wybrany jest termin realizacji, wyświetlany jest termin tego etapu, którego termin realizacji jest najwcześniejszy.
 5. Sposób wypełniania pól etapu może być zaprojektowany w scenariuszach i wybierana jako procedura etapu.

CRM - tworzenie rejestru spraw - okienko [?]

Moduł CRM pozwala na utworzenie dowolnych rejestrów spraw, do których przypisywane będzie poszczególne sprawy. Rejestry spraw pozwalają na usprawnienie zarządzania obiegiem informacji i zadań w firmie, dzięki czemu ewidencja jak i wyszukiwanie konkretnych spraw czy grup spraw, zadań jest znacznie ułatwione. Na pierwszej zakładce nazwa należy podać nazwę rejestru oraz wybrać rodzaj i czasookres, którego tworzony rejestr dotyczy.

Dane dla FK

Dzięki tej opcji możliwe jest zastosowanie automatycznych schematów księgowań dla grup dokumentów po to, by zminimalizować konieczność ich dekretacji.

Kancelaria - tworzenie rejestru kancelaryjnego [?]

Moduł Kancelaria pozwala na utworzenie dowolnych rejestrów kancelaryjnych, do których przypisywana będzie np. poczta przychodząca, wychodząca lub inne dokumenty. Rejestry kancelaryjne pozwalają na usprawnienie obiegu dokumentów w firmie, dzięki czemu ewidencja jak i wyszukiwanie konkretnych pism czy zbiorów pism jest znacznie ułatwione. Na pierwszej zakładce nazwa należy podać nazwę rejestru oraz wybrać rodzaj i czasookres, którego tworzony rejestr dotyczy.

Handel - sprzedaż FA VAT [?]

Sprzedaż towaru z magazynu

Przyjęcie towaru na stan [?]

 Handel    Przyjęcie PZ 


Z panelu po prawej stronie wybieramy Handel, a następnie Przyjęcie PZ
Pojawia się Nam okienko:


1. Oznaczenia:
- dodatkowe informacje,Plan Produkcji - konfiguracja ∴


 Produkcja    Plan produkcji 
Plan produkcji - konfiguracja
Umożliwia zdefiniowania parametrów kolumn i selekcji dla planu produkcji.

Wyświetlane kolumny:
nazwa - wprowadza się nazwę szablonu konfiguracji
parametry - ustawienia opcji, na przykład numer magazynu
szerokość - szerokość kolumny na ekranie

Selekcje do wyświetlania:
brygada - według wskazanej brygady
status - według statusy planu produkcjiRejestry VAT


 Księgowość   Rejestry VAT 
Do rejestrów VAT wprowadzane są dokumenty zakupu i sprzedaży, w szczególności te, które:
 • są związane z podatkiem VAT
 • mają być jako rozrachunki.
UWAGA - w programie można dołączyć fakturę elektroniczną. Zobacz:

Dopisanie dokumentu

Poniżej przedstawiamy prawidłowo dopisaną fakturę - na przykładzie zakupu materiałów - w tym przypadku paliwa.W pierwszym kroku wybieramy rejestr, wpisujemy daty.
Następnie uzupełniamy numer dopisywanego dokumentu, wybieramy kontrahenta, wpisujemy tytuł oraz opcjonalnie wybieramy temat.
Wybieramy stawkę VAT, wpisujemy kwotę netto oraz przypisujemy odpowiednie konta.

UWAGA! Dla typowych operacji można przygotować szablony
 

Tematy powiązane:


Wyszukiwanie pism w Kancelarii wg zadanych kryteriów [?]

Pisma, które dodaje się w Kancelarii (np poczta wychodząca, przychodząca) można wyświetlić wg zadanych kryteriów, co znacznie ułatwia pracę, kiedy chcemy znaleźć konkretne pismo lub grupę pism. Przykładowy ekran dodanych pism może wyglądać następująco:

Rejestry vat - zakup materiałów


 Księgowość    Rejestry VAT 
Poniżej przedstawiamy prawidłowo dopisaną fakturę zakupu materiałów - w tym przypadku paliwa.

Dodawanie pisma do Kancelarii [?]

Ekran służy do rejestracji pism przychodzących i wychodzących. W opcji można przykładowo dopisywać pocztę przychodzącą i wychodzącą.


Najważniejsze pola:
 • rejestr
  Rejestr kancelaryjny. Każdy wprowadzany dokument musi należeć do jakiegoś rejestru.
  Kancelaria - tworzenie rejestru kancelaryjnego 
 • numer
  Numer korespondencji, automatycznie wypełniany przez program. Numer przypisany jest do rejestru, a ostatnio użyty - zapisywany w rejestrze.  
 • rodzaj
  Rodzaj rejestru, może być zdefiniowany w rejestrze kancelaryjnym, lub wybierany za każdym razem (np. poczta wychodząca, przychodząca). 
 • data
  Data otrzymania / wprowadzenia pisma.
 • korespondent
  Nazwa korespondenta (wybierana z listy), którego dotyczy pismo 
Pola dodatkowych ewidencji:
 • temat
  Ewidencja wykorzystywana przy rejestracji według kontraktu / zadania, najczęściej w powiązaniu z innymi modułami Madar 7.
 • wykaz akt  ⇒Wykaz akt - lista
 • departament - zakładka [rozdzielnik]
  Departament - lista

Dekretacja pism


Szczególne znaczenie mają pola u dołu ekranu, w połączeniu z zakładką [parametry] - do dekretacji (przekazywaniu i kontroli) pism. Więcej:
Kancelaria - dekretacja czyli statusy i ikony


Historia zmian

Na ostatniej zakładce widoczna jest historia tego co się działo z pismem, w szczególności założenie,  modyfikacja, dekretacja:
Tematy powiązane:


Kancelaria - FAQ
Jak zarejestrować pismo na wielu kontrahentów


Plan kont - zakładanie i wprowadzanie BO ∴


 Księgowość   Plan kont 
Prace z programem księgowym należy rozpocząć od wprowadzenia planu kont. W bazie tej umieszcza się również bilans otwarcia. UWAGA! W planie kont występują tylko konta syntetyczne (należności oraz zobowiązania), analityczny podział według kontrahentów tworzony jest w księdze pomocniczej. Bilans otwarcia dla kontrahentów wprowadza się w rejestrach jako inne księgowania.