Płace - wprowadzanie na listę płac [?]

W opcji płace - lista płac możliwe jest wyliczenie wynagrodzenia i wydruk list płac. Okna podzielone jest na dwie zakładki.
W pierwszej [pracownik] wprowadza się dane liczbowe dotyczące wynagrodzenia.
Druga [księgowanie] służy do ewidencji nieobecności, obliczania wynagrodzenia za czas choroby i urlopu oraz wprowadzania definicji księgowania.

Pola podstawowe

Obliczanie wynagrodzenia, składek ZUS, podatku dochodowego i kwot do wypłaty.

Uwaga: Wprowadzanie stawek % na FGSP, Fundusz Pracy, ubezpieczenia wypadkowego - w opcji konfiguracja - dane dla płatnika [stawki] - czytaj też: Stawki na ubezpieczenie wypadkowe


Wydruk listy

Wydruk listy płac (paski) - następuje w opcji wydruki - tabela.
Możliwe jest zaprojektowanie wydruku list płac i wydruk (tabela A / tabela B) wg wzoru wprowadzonego do konfiguracji. Zobacz: Lista - płac - konfiguracja pól i wydruku

Inne składniki wynagrodzenia

Ze względu na dużą ilość pól w programie okienko może zmieniać swój wygląd w zależności od wybranego rodzaju.
Konfiguracja pól i wydruku w liście płac


Nieobecność w pracy

Ewidencja pracy, nieobecności, wyliczanie wynagrodzenia za czas choroby i urlopu.
Zobacz: Wynagrodzenie za czas nieobecności w pracy

Druk przelewów / zapis pliku do banku

Księgowanie

Rozksięgowania według kont "5" bądź tematów - podaje się ilość dni o raz odpowiednie konto. Księgowana kwota definiowana jest w opcji definicja księgowania płac w zakładce [wg klucza]

 Zobacz: Definicja księgowania do PK 
Tematy powiązane:

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.