Absencje - okienko: Jak wpisać absencję [?]

 Kadry - Płace    Absencje 
Opcja Absencje służy do rejestracji nieobecności w pracy poszczególnych pracowników. W opcji tej rejestrowane są zarówno nieobecności spowodowane absencją chorobową jak i wszelkiego rodzaju urlopami. Tak wprowadzone absencje mają bezpośredni wpływ na obliczanie wysokości za pracę.

Rejestracja absencji 

 1. Należy wejść do opcji Kadry-Płace - Absencje.
 2. Nacisnąć klawisz dopisz.
 3. Pojawi się okienko do wpisywania absencji.Na wyświetlonym ekranie należy wypełnić następujące pola:
 • Pracownik - wybierany z listy pracowników
 • Kategoria - wybierana z listy kategorii. Wybierana kategoria musi być oznaczona jako ABSENCJA - musi również mieć wskazany odpowiedni rodzaj absencji i ilość (tworzenie kategorii).
 • [rodzaj absencji]
  określa sposób zapisu w planie pracy:
  absencja - kolumna WYKONANIE
  absencja korekta - kolumna WYKONANIE korekta
  nadgodziny
  - II kolumna WYKONANIE


 • Data od - początek okresu absencji.
 • Data do - koniec okresu absencji.
 • Ilość - łączna ilość dni absencji.(po zatwierdzeniu wypełnia się automatycznie).
 • Opis - opis nieobecności.
 • Kod - kod nieobecności.
 • Procent - % wypłacanego świadczenia z tytułu nieobecności. 
     4. Dopisywanie absencji kończymy klawiszem zatwierdźTematy powiązane


Tworzenie kalendarza wzorcowego
Roczna karta planu pracy dla pracownika 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.