Logowanie do Madar7

Strona główna systemu Madar7 jest stroną logowania. Należy ją wywołać w przeglądarce internetowej za pomocą odpowiedniego adresu. W przypadku firm, które korzystają z usługi Madar7 w Chmurze adresem tym jest https://madar7.pl:XXXX gdzie zamiast XXXX należy podać odpowiedni numer portu. Stronę logowania przedstawiono ponizej.

Wysyłanie poczty e-mail z Madara - konfiguracja

System Madar7 daje możliwość wysyłania różnych dokumentów bezpośrednio z systemu. Opcja ta może być zastosowana np. do wysłania faktury VAT, wówczas należy wypełnić fakturę i przy zatwierdzaniu zaznaczyć opcję Wyślij do i kliknąć w klawisz e-mail.