Kategorie w planie pracy [?]

Kategorie w planie pracy

1. Kategorie w  planie pracy dotyczą:
 • ilości godzin, 
 • rodzaju dniówki (nadliczbowe50%, nadliczbowe100%, normalne),  
 • zmianie (nocna, dzienna itp.), 
 • urlopów (planowanych, na żadanie),  
 • chorobowego, 
 • absencji,
 • szkoleń BHP, badań i wielu innych zagadnień  
2.  Kategorie dopisuje się w opcji Kadry-Płace - Kategorie
3. Aby dopisać kategorię naciskamy na dopisz.
4. Pojawia się okienko, w którym należy wpisać informacje o kategorii. 
(w przypadku pracy należy uzupełnić godziny p oraz h)

(w przypadku chorobowego wystarczy w kategorii wpisać samo c)

Pola w okienku oznaczają:
 • Grupa: nazwa rodzaju kategorii np. absencje, praca, umowa. Rodzaj wybiera się z listy rozwijanej. Dla całej grupy rodzajowej powinna być założona kategoria główna, w której zaznacza się pole.
 • Rodzaj kategorii - jest ważny przy kontroli wprowadzania danych do Absencji. Pozwala też na tworzenie zestawień dla wybranej grupy w opcji kartoteka absencji.ABSENCJA - PLAN PRACY: dni nieobecności (urlop, chorobowe ..)
  PRACA - PLAN PRACY: dni pracy (zmiany, praca w niepełnym wymiarze)
  GODZINY - PLAN PRACY: godziny pracy (nocne, II zmiana)
  STANOWISKO - UMOWY O PRACĘ: opis i rodzaj stanowiska
  ZAWÓD - UMOWY O PRACĘ: wykonywany zawód
  SZKOLENIE - BADANIA: rodzaj szkolenia / badania
  NIEDZIELA - PLAN PRACY: praca w dzień świąteczny / wolne za dzień świąteczny
  NADGODZINY - PLAN PRACY: godziny nadliczbowe

 • Grupa syntetyczna: pozwala na tworzenie zestawień dla całej grupy kategorii.
 • Nazwa: nazwa kategorii
 • Skrót: skrócona nazwa kategorii.
 • Kod: kod kategorii.
  Może być wykorzystywany do identyfikacji podczas importu z pliku.
  nr_komp data_od    data_do     kod     Opis kodu                     
  2303    2016-05-02 2016-05-02  NG50-1  nadgodziny 50% 1  
  2806    2016-05-01 2016-05-01  NG100-4 nadgodziny 100% 4
 • Rodzaj 1/2/3/4: należy wpisać oznaczenie literowe rodzaju. Trzy linie można wykorzystać do ewidencji ilości dni (danego rodzaju) i godzin pracy.
 • Ilość 1/2/3/4 Ilość jednostek określonego rodzaju.


Podstawowe kategorie kadrowe (rodzaje dni):

p: praca w normalnym dniu
u: urlop taryfowy
c: chorobowe płacone przez zakład pracy
H: dzień wolny od pracy
m: macierzyński 
O: rodzicielski

Podstawowe kategorie kadrowe (rodzaje godzin):
h: godziny pracy 
g: godziny nocne
i: godziny nadliczbowe 50%
j: godziny nadliczbowe 100%

Wykaz kodów wszystkich kategorii dostępnych w programie znajduje się w opcji Kadry-Płace - kategorie - wykaz kodów.


W programie zostały udostępnione wzorcowe kategorie: Kategoria - górne manu przepisz wzorcowe.


-----------------------------------------------
Tematy powiązane: Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.