Plan kont - lista [?]

Lista Planu kont ukazuje wszystkie konta zakładowego planu kont. Przy pierwszym uruchomieniu programu jest ona standardowo pusta - poniżej wskazano w jaki sposób można samodzielnie wprowadzić Plan kont lub zaimportować wzorcowy, a także wskazano jakie informacje wprowadza się w Planie kont.

Dopisanie kont

Jest możliwe dopisanie po naciśnięciu klawisza [dopisz].
W programie rozróżniane są: - konta syntetyczne o numerach trzy- do sześciocyfrowych np. 202, 1311, 100100, - konta analityczne po kilkucyfrowym numerze znajduje się znak „-”, „.” lub „/”, Jeżeli założone są konta analityczne - muszą posiadać swoje konto syntetyczne.

400
400-01
400-02

Import planu kont 

Przy pierwszym uruchomieniu programu i wejściu do opcji Plan kont lista jest pusta. Możliwy jest import wzorcowego planu kont.Można też dokonać importu z pliku: ⇒Struktura pliku importu planu kont

Jakie informacje wprowadza się w planie kont?

Oprócz numeru i nazwy w tej opcji wprowadza się :

Dostępne opcje

Z poziomu planu kont można: 
  • wydrukować rachunek wyników oraz bilans
    (UWAGA! Można również dopisać w module deklaracje - wtedy pozycje są do ręcznej modyfikacji)
  • wydrukować plan kont
  • wydrukować Bilans Otwarcia

Tematy powiązane


Kurs - plan kont
Plan kont - opis
Księgowanie na konta zespołu 5
Przejęcie danych w środku roku a likwidacja - różnice w ustawieniach

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz