Jednolity Plik Kontrolny JPK •

Możliwość ewidencji, podpisania i wysyłki plików JPK dostępna jest w programach:
- Deklaracje JPK
- Madar 7 (możliwość generowania JPK)
- KPR Madar (możliwość generowania JPK_VAT)


Zasada działania

 1. Na komputerze, na którym dokonywany jest przekaz, musi być zainstalowany bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem.
 2. Komputer musi mieć dostęp do internetu.
 3. W wypadku korzystania z zewnętrznych programów do generowania plików - możliwe jest wczytanie plików JPK do bazy.
 4. Program umożliwia wybór certyfikatu, którym ma zostać podpisany wysyłany plik oraz przesłanie podpisanego dokumentu do serwerów systemu JPK.

Sposób pracy

 1. Dodanie pliku JPK  JPK - dodawanie pliku do listy
 2. Walidacja
  JPK - sprawdzenie poprawności pliku
  JPK - walidacja - komunikaty zgłaszane w czasie walidacji

 3. Wysłanie oraz pobranie i wydruk UPO 
  JPK - wysyłanie pliku

  ⊗ JPK - błędy zgłaszane przy podpisywaniu pliku
  JPK - odpowiedzi zgłaszane po wysyłce (statusy)

Generowanie plików JPK

 1. Automatyczne
  Jest możliwe w programach Madar 7, Madar 7 w chmurze oraz KPR - bazuje na danych wprowadzonych w innych modułach programu, w szczególności: rejestrach VAT, Książki Przychodu i Rozchodu, kasy i banku, PK.
  JPK - Generowanie plików z programów MADAR
 2. Z plików  csv, fpp, epp
  W opcji Integrator istnieje możliwość wczytania danych z plików csv, fpp, epp, zbr oraz wygenerowania pliku JPK_VAT.
  ⇒  Integrator - wczytywanie z plików i generowanie JPK_VATPosty powiązane:
Strony ministerstwa:

Kontrola skarbowa: Jednolity plik kontrolny

JPK - generowanie plików na podstawie danych z programów Madar ∴

Generowanie

Opcja narzędzia - generowanie pozwala na stworzenie pliku JPK:

Dla pliku JPK_VAT - dane są pobierane z rejestrów (księgowych i magazynowych)
Rejestry VAT - powiązanie z VAT-7 i JPK_VAT


Jeśli plik JPK jest wysyłany na wezwanie organów kontroli skarbowej należy zaznaczyć pole [V] kontrola USUżycie przycisku zapisz spowoduje automatyczne dopisanie pliku do listy.

Użycie przycisku download spowoduje  zapis pliku w folderze "Moje dokumenty" - informując o tym informacją na dymku.


UWAGA! Dokumenty ze stawką ZW nie są ujmowane w pliku JPK.

Błędy

Dane podatnika - konfiguracja programu

Przed generowaniem należy wypełnić pola z danymi . W tym celu w zakładce narzędzia należy wybrać opcję konfiguracja po czym pojawi się okno konfiguracyjne, w którym należy przejść do zakładki deklaracje oraz w zakładce dane adresowe uzupełnić pole NIP.
Bez uzupełnienia tych danych pojawi się komunikat # brak nip.

Błędy NIP

Co do zasady pole NIP  musi być wypełnione. W przypadku, gdy kontrahent nie posiada numeru - należy wpisać brak.

Import
Pytanie:
Jako importer towarów z Chin i Szwajcarii, korzystamy z pośrednictwa agencji celnych.
Jaki numer powinniśmy przypisać dostawcy zagranicznemu, jeśli nie ma on nadanego żadnego numeru identyfikacyjnego dla potrzeb podatku VAT?
Odpowiedź
Centrum Kompetencyjne Usług Elektronicznych uprzejmie informuje, że w przypadku opisanej transakcji, w JPK należy jako kontrahenta wskazać podmiot, od którego dokonano importu towarów. Ponadto w sytuacji braku identyfikatora należy wpisać brak.

Błędy w danych

Pojawiają się przy generowaniu w okienku [error].


Konieczna jest poprawa dokumentu i powtórne wygenerowanie pliku.


Zasady działania JPK
Jednolity Plik Kontrolny JPK

JPK - wysyłanie pliku - ogólne zasady ∴

Wysyłka w programie jest możliwa po ustawieniu się na odpowiednim pliku i wybraniu opcji:
 • wysyłka testowa - na bramkę testową - wykorzystując środowisko testowe: test-e-dokumenty.mf.gov.pl,
 • wysyłka dokumentów - na bramkę produkcyjną - wykorzystując środowisko pre-produkcyjne: e-dokumenty.mf.gov.pl.
UWAGA! Do dnia 29.07.2016 roku środowisko będzie służyło do testowania przesyłania plików JPK.


Podpis elektroniczny
Program  zapyta o certyfikat kwalifikowany oraz pojawi się okno do wpisania numeru PIN

Wysyłka
Plik zostanie skompresowany algorytmem zip, zaszyfrowany, podpisany cyfrowo podpisem kwalifikowanym - tak przygotowana przesyłka zostanie wysłana.

Opcja  ma za zadanie:
 • skompresowanie pliku xml algorytmem zip oraz podzielenie na części o wielkości nie przekraczającej 60 MB,
 • szyfrowanie plików za pomocą algorytmu AES256, z kluczem szyfrującym wygenerowanym po stronie klienta (przez program MADAR),
 • przygotowanie danych uwierzytelniających (XML) i przesłanie w metodzie InitUploadSigned,
 • komunikacja z serwerem z wykorzystaniem metod Put Blob, FinishUpload, Status.
Zobacz: JPK - odpowiedzi zgłaszane po wysyłce (statusy)

Numer referencyjny
Po wysłaniu dokumentu - w przypadku prawidłowej wysyłki pojawi się okienko ze statusem, zawierającym numer referencyjny przesyłki.

Zostanie on zapisany w oknie - przepisze się do pola reference.


Sprawdzenie statusu - wydruk UPO
W poprawnej transmisji status jest początkowo zwracany jako:
120 Sesja została poprawnie zakończona. Dane zostały po prawnie zapisane. Trwa weryfikacja dokumentu. 
Uzyskanie kolejnego komunikatu przesyłanego przez serwer Ministerstwa Finansów jest możliwe po wykonaniu opcji wysyłka elektroniczna - status.UWAGA!
Dla bramek testowych nie ma możliwości pobrania innej informacji niż:
Code 120
Sesja została poprawnie zakończona. Dane zostały poprawnie zapisane. Trwa weryfikacja dokumentu
Po sprawdzeniu statusu można przejść do wydruku UPO. Aby wydrukować potwierdzenie odbioru należy wybrać opcję wysyłka elektroniczna > Urzędowe Potwierdzenie Odbioru co spowoduje wyświetlenie podglądu.


W oknie podglądu znajduje się przycisk drukowanie, którego użycie doprowadzi do wydrukowania wyświetlonego UPO.Tematy powiązane:

⇒ Mfisk - czyli jak Madar w przeglądarce współpracuje z urządzeniami
⇒ JPK - zasady tworzenia w programach Madar - Invoicer
⇒ Błędy zgłaszane podczas podpisywania pliku

JPK - przygotowanie, kompresja i szyfrowanie danych JPK, przygotowanie metadanych uwierzytelniających ∴

Przygotowanie dokumentów JPK 

Dane JPK przygotowywane będą po stronie klienta (np. systemu ERP) w formie plików XML zgodnych ze schematem XSD opublikowanym przez Ministerstwo Finansów na stronie http://www.mf.gov.pl/ w sekcji "Struktury JPK" w bloku "Pliki do pobrania".
Każdy z dokumentów opisanych właściwym schematem ma stanowić osobny plik XML. Wygenerowany plik XML powinien być zakodowany w UTF-8.

jednolity plik kontrolny przykład:
INVOICER.GITHUB.COM JPK_VAT przykładowy plik xml
INVOICER.GITHUB.COM JPK_MAG przykładowy plik xml

Walidacja JPK

Zgodnie ze schematem XSD opublikowanym przez Ministerstwo Finansów:
http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/ jednolity-plik-kontrolny/- /asset_publisher/2NoO/content/struktury-jpk

W programie służy do tego opcja Walidacja (kody błędów walidacji).

Moduł podpisu i wysyłki 

Kompresja danych JPK 
Wygenerowany dokument JPK zostanie skompresowany algorytmem zip oraz dzielony na części o wielkości nie przekraczającej 60 MB. Proponowana metoda kompresji to algorytm zip (deflate), natomiast dzielenie na części należy dokonać binarnie.

Szyfrowanie danych JPK 
Skompresowane pliki będą szyfrowane. Do szyfrowania plików wykorzystany będzie algorytm AES256, z kluczem szyfrującym wygenerowanym po stronie klienta.


Algorytm procesu szyfrowania będzie wyglądał następująco:
 • klient generuje losowy, 256 bitowy klucz, 
 • wygenerowanym kluczem szyfrowane są wszystkie części skompresowanego archiwum - algorytmem szyfrującym jest AES256. 
 • klucz szyfrujący jest szyfrowany z wykorzystaniem algorytmu asymetrycznego RSA, z wykorzystaniem certyfikatu klucza publicznego udostępnionego przez Ministerstwo Finansów, 
 • zaszyfrowany klucz jest dołączany do pliku metadanych, zgodnie z przedstawionym poniżej opisem tego pliku.
Przygotowanie metadanych uwierzytelniających 
Po przygotowaniu zasadniczych dokumentów zgodnych ze schematem Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), klient, w celu wysłania danych, musi przygotować dane uwierzytelniające, mające postać odpowiedniego XML, przesłane w metodzie InitUploadSigned

Plik metadanych musi być podpisany cyfrowo podpisem kwalifikowanym zgodnie z algorytmem XAdES Basic Electronic Signature w postaci pliku XML zgodnego ze schematem http://www.w3.org/2000/09/xmldsig, w skrócie XAdES-BES w wersji Enveloped (podpis jako dodatkowy element ds:Signature w oryginalnym XML) lub Enveloping (oryginalny dokument zawarty jako element w podpisanej strukturze). Przy podpisywaniu można dokonać transformacji obiektu podpisywanego zgodnie z kodowaniem http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#base64.

 Funkcją skrótu wykorzystywaną w podpisie powinna być RSA-SHA256 lub RSA-SHA1.

Specyfikacja interfejsu przyjmującego dokumenty JPK dla klientów 
Mechanizm przyjmowania dokumentów oparty jest o usługi REST, działające w oparciu o protokół HTTPS. Zasadnicza część interfejsu dla klientów składa się z następujących metod: InitUploadSigned, Put Blob, FinishUpload, Status.

Komunikaty w programie

W programie komunikaty zapisywane są w plikach:
 • loginitUploadBody - wysyłka inicjalizująca
 • loginitUpload - odpowiedz (zawiera adresy do azure)
 • log6b - odpowiedź z azure (treść błędów)
 • log6H - nagłówek odpowiedzi
 • logFinishUploadBody - wysyłka kończąca
 • logFinishUpload - odpowiedz z ministerstwa (treść błędów) 
INVOICER.GITHUB.COM Przykładowe treści komunikatów


JPK - okienko [?]

Po wczytaniu pliku xml na liście - w okienku wprowadzane są dane dotyczące pliku JPK - generowane na podstawie wczytywanego xml oraz przeprowadzonej transmisji.

Zakładka [dane]

Pola wczytywane z sekcji Naglowek
tytuł - pole uzupełniane ręcznie
File name - nazwa pliku, który jest wczytywany
Urząd skarbowy - kod i nazwa urzędu z pliku xml
Podmiot - nazwa podmiotu
Data wykonania - data wytworzenia pliku xml
FromCode - typ pliku JPK 
Schema - numer wersji schemy 
od dnia - data początkowa okresu, za jaki jest tworzony plik xml
do dnia - data końcowa okresu, za jaki jest tworzony plik xml
NIP - numer NIP

W polach poniżej wczytują się kwoty podsumowujące z sekcji kontrolnych xxxCtrl. Opisy tych pól tworzone są dynamicznie, na podstawie xml.


Zakładka [transmisja] 
Wprowadzane są automatycznie dane po wykonaniu transmisji:

Tematy powiązane:

Urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski ∴

Kategorie związane z zasiłkiem macierzyńskim:

rodzaj zasiłku związanego z macierzyństwemoznaczenieuwagi
[311] zas.macierzyńskim
[319] zas.rodzicielskiO
[325] zas.macierzyński-dodmkod zmieniać ręcznie na 225
[327] zas.ojcowskin

Kategorie te wprowadza się na listę kategorii - i wybiera odpowiednio w opcjach:
- absencje
- plan pracy

UWAGA
Od 1 stycznia 2016 r. najniższy zasiłek macierzyński wyniesie 1000 zł. Tyle dostaną bezrobotni, studentki i matki, które prowadzą działalność gospodarczą i płacą minimalne składki ZUS. Kwotę podwyżki ustali i wypłaci płatnik, a sfinansuje budżet państwa.
Zobacz: Płace - zasiłek macierzyński a świadczenie rodzicielskie

JPK - sprawdzenie poprawności pliku (walidacja) ∴

Baza JPK zawiera wczytane pliki xml, wygenerowane wcześniej w programach MADAR  lub innych zewnętrznych narzędziach. Istnieje możliwość sprawdzenia ich poprawności  pod względem spójności danych i kompletności wypełnionych pól.
Plik taki należy w pierwszej kolejności wczytać do programu  za pomocą opcji upload. Wczytanie poprawnych danych z nagłówka pliku oraz wartości podsumowujących - to pierwsze sprawdzenie poprawności pliku.
W kolejnym kroku należy uruchomić opcję plik - walidacja.

Sumy kontrolne

Pierwszy "testem" jest sprawdzenie wczytanych kwot - dla pliku JPK-VAT są to ilości  dokumentów zakupu i sprzedaży oraz kwoty VAT należnego i naliczonego.
Wystarczy więc porównać kwoty z deklaracji VAT (zestawienia syntetyka VAT - w programach MADAR) z wczytanymi liczbami.Dane nagłówka xml

Z wczytywanego pliku xml wypełniane są pola w okienku - w szczególności: nazwa pliku, dane z nagłówka oraz kwoty podsumowujące.
JPK - wypełnianie okienka

Walidacja

Walidacja polega na sprawdzeniu zgodności zawartości dokumentu z regułami i ograniczeniami - ze względu ana strukturę pliku, jak i kompletność wypełnionych pól. Do najczęstszych błędów (na przykładzie JPK-VAT) należy brak wartości w polach, które są wymagane - NIP wystawiającego, adres wystawcy / nabywcy, numer faktury.


W programie służy do tego opcja plik - walidacja.Po wykonaniu sprawdzenia - w oknie pojawia się komunikat: dokument poprawny
lub w oknie pojawia się komunikat z błędem.
JPK - walidacja - komunikaty zgłaszane w czasie walidacji 


Integrator

Istnieje wygodny sposób przeniesienia wygenerowanego  pliku kontrolnego do Integratora VAT, w celu  podglądu zawartości pliku kontrolnego.  
⇒  Z JPK do integratora VAT.


  Umowy zlecenia - szczególne przypadki ∴

  W opcji umowy - zlecenia wprowadza się również naliczenia związane z inną działalnością. 

  Udział w zarządzie 

  Po wybraniu rodzaj wariantu udział w zarządzie program pozwala na obliczenie wynagrodzenia oraz pobrania podatku.
  Zgodnie z art. 41 ustawy o PIT 18.1.1 zaliczki na podatek wynoszą 19 proc. należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodu, chyba że podatnik, na podstawie art. 41a, złoży wniosek o pobór wyższych zaliczek.

  Naliczanie składek dla pracodawcy 

  Po wybraniu pola rodzaj wariantu składka pracodawcy program umożliwia prawidłowe wprowadzenie opłat związanych z ubezpieczeniem pracowników. Naliczone zostaną odpowiednio ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.


  UWAGA! Przy wypełnianiu ZUA  w umowach o pracę [zgłoszenie do ubezpieczeń ] dla obliczenia składki chorobowej konieczne jest zaznaczenie [v] dobrowolne 


  Wypełniona karta jest wykorzystywana w następujących momentach:
  Płatnik - generowane są odpowiednie deklaracje,
  KPR - dla obliczania rachunku wyników z uwzględnieniem opłaconych składek.

   Dochody z najmu 

  Po wybraniu rodzaj wariantu najem program umożliwia prawidłowe wprowadzenie opłat związanych z dochodami z tytułu najmu, wprowadzane następnie do deklaracji PIT-5 8.11 i brane pod uwagę przy obliczaniu rachunku wyników w książce przychodów i rozchodów 8.1. Należy uzupełnić pola: data rachunku data otrzymania i zaliczenia przychodu, brutto otrzymany przychód, koszty uzyskania koszty związane z najmem.