Wprowadzanie wydatków związanych z samochodami firmowymi do Rejestru VAT

Madar posiada mechanizmy pozwalające na rozliczanie wydatków związanych z samochodami firmowymi - zarówno w kontekście podatku dochodowego jak i podatku VAT.

Koszty związane z eksploatacją samochodów firmowych

Koszty związane eksploatacją samochodów firmowych (używanych do celów mieszanych) wprowadza się ze stawką PB (75% KUP) sposób konfiguracji oraz wprowadzania kosztów związanych z samochodami został opisany w poście:

Zakup samochodów firmowych

Koszty związane z zakupem samochodu wprowadza się ze stawką SM (100% KUP) - sposób konfiguracji oraz wprowadzania kosztów związanych z samochodami został opisany w poście: Jak wprowadzić fakturę zakupu z zaliczeniem 100% wydatku do kosztu uzyskania przychodu oraz odliczeniem 50% VAT
Designed by Macrovector