Rachunek wyników - jak uzyskać

Istnieje możliwość zdefiniowania kont z planu kont, których salda uczestniczą w rachunku wyników. Po zdefiniowaniu w każdym koncie odpowiadającej mu pozycji bilansu lub / i  rachunku wyników możliwy jest natychmiastowy wydruk za dowolny okres.

Stan zamówień - lista [?]

Ekran stan zamówień w opcji bazy pozwala na podgląd aktualnie złożonych zamówień zarówno do dostawcy jak i zamówień od odbiorcy. Pozwala sprawdzić, który kontrahent złożył zamówienie na jakie produkty, w jakiej ilości i w jakim terminie.