Księgowanie faktury VAT marża w KPR

Użytkownicy, którzy wystawiają faktury VAT marża i jednocześnie prowadzą książkę przychodów i rozchodów mają możliwość automatycznego zaksięgowania tych faktur. Podczas wystawiania faktury VAT marża należy kliknąć w każdej pozycji na ikonkę [i] gdzie na ekranie uwagi należy podać koszt własny Różnica pomiędzy wartością na fakturze a podanym kosztem własnym zostanie automatycznie wprowadzona do KPRa (pod warunkiem poprawnej konfiguracji).