Faktura marża - ewidencja na potrzeby VAT i KPR

Użytkownicy, którzy wystawiają faktury VAT marża i jednocześnie prowadzą książkę przychodów i rozchodów mają możliwość automatycznego zaksięgowania tych faktur.
Podczas wystawiania faktury VAT marża należy kliknąć w każdej pozycji na ikonkę [i] gdzie na ekranie uwagi należy podać koszt własny Różnica pomiędzy wartością na fakturze a podanym kosztem własnym zostanie automatycznie wprowadzona do KPRa (pod warunkiem poprawnej konfiguracji).

Zapis w rejestrach 

Wprowadzając fakturę marża w pole z odpowiednią stawką rejestruje się
pod stawką VAT - podstawę naliczenia podatku,
w pole oznaczone mrż - wartość kosztu własnego.W podanym przykładzie dla faktury o wartości brutto 2000 - podstawą naliczenia VAT jest kwota 1219,51 (2000 - 500 (koszt)) : 1,23

Tematy powiązane: