Ewidencja ryczałtowa [?]

W programie można prowadzić ewidencję przychodów dla podatników płacących zryczałtowany podatek dochodowy. Każdy rejestrowany dokument jest jedną pozycją na liście. Następnie należy wpisać kwotę przychodu pod odpowiednią stawką podatkową. 

Główne okno ewidencji ryczałtowej jest listą, na której znajdują się dokumenty dotyczące dochodu ryczałtowego. 


W oknie tym znajdują się opcje pełniące funkcje:

wydruk wydruk ewidencji,
renumeracja zmiana numeracji pozycji w ewidencji (wg pierwszego numeru),
rachunek wyników zestawienie pomocne przy obliczaniu podatku (w przypadku nie wybranego właściciela w opcji dane przy generowaniu zestawienia, zostanie wyświetlony komunikat "nie wybrany wspólnik")
dane opcja do wpisania wpłaconych zaliczek oraz składek ZUS.

Wydruk przychodów za okres jest możliwy po wybraniu z menu opcji wydruk.

Po kliknięciu w opcję dopisz, w celu dodania nowego dokumentu do listy zostaje wyświetlone poniższe okno. Zawiera ono pola, które należy wypełnić zgodnie z dokumentem źródłowym. 


Aby dodać nowy dokument należy wypełnić pola:

data wpisu  -  data wpisu do ewidencji,
numer faktury  - numer dokumentu, na podstawie którego dokonywany jest wpis,
data przyjęcia - data przyjęcia do ewidencji,
8.5% - kwota przychodu opodatkowana stawką 8.5, 
5.5% - kwota przychodu opodatkowana stawką 5.5,
3.0% - kwota przychodu opodatkowana stawką 3.0,
17.0% - kwota przychodu opodatkowana stawką 17%, 

20.0% - kwota przychodu opodatkowana stawką 20%.

Program wyliczy wartość ogółem oraz podatek i uzupełni pola : ogółem podatek;

ogółem kwota przychodu ogółem,
podatek kwota podatku ogółem.

Tematy powiązane:

KPR - Rachunek wyników
Składka pracodawcy