Użytkownik - zmiana hasła

Nadawanie, zmiana hasła odbywa się w systemie w opcji administracja - operatorzy. Na liście operatorów należy zaznaczyć (podświetlić) użytkownika i kliknąć klawisz profil.
Na wyświetlonym ekranie należy wpisać nowe hasło w polu hasło i powtórzyć je w polu potwierdź hasło. Następnie zmianę hasła zatwierdzić klawiszem zatwierdź.

UWAGA!
Dla celów bezpieczeństwa każde hasło powinno się składać z przynajmniej 8 znaków - w tym powinna zostać zastosowana przynajmniej jedna cyfra i jeden znak specjalny (np. &, #, @).

Tematy powiązane:

Operatorzy - lista 
Operatorzy - edycja

Konfiguracja dla faktur elektronicznych


 Konfiguracja 

W opcji konfiguracja wprowadza się dane, które pozwalają na obsługę faktur elektronicznych

Włączenie ewidencji

Włączenie ewidencji faktur sprzedaży w module "faktury elektroniczne"- zakładka [fakturowanie]
pole: faktury elektroniczne


Ustawienie adresów

W zakładkce [ścieżki] możliwe jest

1) Ustawienia skrzynki pocztowej - do wysyłanie wiadomości e-mail z programu
w polach: SMTP host, autoryzacja, login, hasło, mailform

2) Adres serwera, na który będzie generowany link z fakturą w polu Host

Konfiguracja skrzynki i serwera dla faaktur elektronicznych

Włączenie podglądu modułu na pulpicie

Dla użytkowników innych niż administrator konieczne jest włączenie wejścia do modułu opcji "faktury elektroniczne" na pulpicie.
Wykonuje się to w opcji Administracaja - Operatorzy zaznaczając pole faktury elektroniczne.Faktury elektroniczne - okienko [?]

Faktury elektroniczne zapisują się na liście wraz z danymi o:
  • kontrahencie 
  • datach i godzinach: wprowadzenia, wysłania i odebrania
  • numerem faktury
  • obrazem faktury pdf
  • rodzajem wysyłki

Sposób wysyłki jest definiowane w kontaktach:

I zapisywany w module faktury elektroniczne.Faktury elektroniczne - lista [?]

Wystawiane faktury w programie MADAR 7 można zapisać jako fakturę elektroniczną oraz udostępnić ją odbiorcy w postaci linku  do strony, z której może ją pobrać.
Jeśli program jest udostępniony przez internet - odbiorca może pobierać fakturę bezpośrednio z tego samego programu, w którym dokument jest wystawiany.

Na liście w opcji faktury elektroniczne pojawiają się zapisane faktury sprzedaży oraz dodatkowe informacje związane z wysyłką.

1) Ikony oznaczające pozycje: nie wysłanę, wysłane a nie odebrane.
Szary kolor - wysłane i odebrane.2) Zapisane faktury na liście posiadają swój status, według którego można dokonać selekcji na liście.


3) Wysyłka wiadomości z linkiem do pobrania faktury jest możliwa po wybraniu opcji
operacje - wyślij e-mail


4)  Zapisywana jest różnież faktura w postaci pdf - widoczna po wybraniu opcji podgląd F3.

5) Można pobrać link do faktury po wybraniu opcji operacje - link do schowka.
Przykład linku:
https://madar7.pl:8119/file.htm?code=1954244717;


UWAGA!
1. Adres serwera wprowadzany jest w konfiguracji.2. Włączenie opcji zapisywania faktur elektronicznych - zobacz: konfiguracja - faktury elektroniczne

Nadawanie użytkownikom uprawnień do wyselekcjonowanych danych •

W firmach o rozbudowanej strukturze organizacyjnej z różnorakich przyczyn zachodzi potrzeba udostępniania użytkownikom wyłącznie wyselekcjonowanych danych. Najprostszym przykładem jest nadawanie uprawnień dotyczących wyników sprzedaży handlowcom - zwyczajowo dany handlowiec ma mieć dostęp do wyników swojej pracy i nie mieć dostępu do wyników pracy innych handlowców. Na przykładzie nadawania uprawnień do wydruku stanów magazynowych poniżej zaprezentowano różne sposoby nadawania i zawężania uprawnień do danych.

Numeracja dokumentów ∴

Zależnie od preferencji użytkownika możliwa jest modyfikacja sposobu (formatu) numerowania dokumentów. W niniejszym tekście zamieszczono informacje jak można zmodyfikować sposób automatycznego numerowania dokumentów, a także podano kilka istotnych rad odnośnie numeracji.