Nadawanie użytkownikom uprawnień do wyselekcjonowanych danych •

W firmach o rozbudowanej strukturze organizacyjnej z różnorakich przyczyn zachodzi potrzeba udostępniania użytkownikom wyłącznie wyselekcjonowanych danych. Najprostszym przykładem jest nadawanie uprawnień dotyczących wyników sprzedaży handlowcom - zwyczajowo dany handlowiec ma mieć dostęp do wyników swojej pracy i nie mieć dostępu do wyników pracy innych handlowców. Na przykładzie nadawania uprawnień do wydruku stanów magazynowych poniżej zaprezentowano różne sposoby nadawania i zawężania uprawnień do danych.


Uprawnienia do stanów magazynowych

Aby umożliwić użytkownikowi dostęp do stanów magazynowych należy w pierwszym kroku ustawić mu tzw. autostart. Ustawienie autostartu powoduje, iż użytkownik po zalogowaniu będzie miał dostęp do przycisku, który pozwoli mu na wejście do opcji i uzyskanie pożądanych danych. Autostart może ustawić użytkownikowi wyłącznie administrator systemu. W tym celu należy wejść do opcji Administracja - Użytkownicy. Na liście użytkowników zaznaczyć odpowiedniego i kliknąć w klawisz edycja. Na ekranie użytkownicy należy przejść na zakładkę autostart a następnie kliknąć w pusty klawisz. Z rozwiniętej listy wybieramy opcję wydruki magazyn - stan i zapisujemy klawiszem zatwierdź.
Użytkownik, który będzie miał ustawiony w ten sposób autostart po zalogowaniu będzie widział przycisk z napisem stan. Użycie przycisku spowoduje możliwość wygenerowania wydruku stanu. Zależnie od dalszych ustawień możliwe jest aby użytkownik mógł generować takie zestawienie dla każdego, dowolnego magazynu lub kilku określonych magazynów lub jednego zdefiniowanego magazynu. Poniżej przedstawiono jakich dalszych ustawień należy dokonać dla każdego z wariantów.

Wszystkie magazyny

Jeżeli użytkownik ma mieć możliwość generowania wydruku ze stanem magazynowym dowolnego magazynu, wówczas wystarczy w opcji Administracja - użytkownicy zaznaczyć użytkownika i kliknąć w klawisz edycja a następnie przejść na zakładkę uprawnienia i zaznaczyć pole [V] wszystkie magazyny. Takie ustawienie spowoduje, że użytkownik będzie mógł dowolnie zmieniać magazyn przy generowaniu wydruku stanu.

Kilka określonych magazynów

Użytkownik może mieć dostęp do niektórych (wybranych) magazynów a do pozostałych nie mieć dostępu. Aby nadać użytkownikowi uprawnienia do magazynów, do których ma mieć dostęp należy przejść do opcji Administracja - Uprawnienia, a następnie kliknąć w klawisz dopisz. Na wyświetlonym ekranie uprawnienia wybieramy użytkownika w polu operator, w polu rodzaj wybieramy magazyny a następnie w wolnych polach numery magazynów, do których ma mieć dostęp. Całość należy zatwierdzić klawiszem zatwierdź.
Takie ustawienie spowoduje, że użytkownik będzie mógł generować wydruk stanu magazynowego tylko dla wskazanych magazynów.

Jeden zdefiniowany magazyn

Możliwe jest także zdefiniowanie użytkownikowi wydruku stanu magazynowego dla jednego, kontretnego magazynu. W tym calu należy przejść do opcji Administracja - Raportowanie a następnie kliknąć klawisz dopisz. Na wyświetlonym ekranie podajemy m.in. dowolną nazwę tworzonego raportu oraz w polu okres należy wybrać opcję pytanie o okres. Następnie w polu polecenie wybieramy opcję magazyn stan i klikamy klawisz parametry
Po kliknięciu w klawisz parametry wyświetlony zostaje ekran na którym można wybrać magazyn do którego uprawnienie w podglądaniu stanu ma mieć użytkownik. Pozostałe pola pozostawiamy bez zmian i klikamy klawisz start. Spowoduje to powrót do poprzedniego ekranu, na którym klikamy klawisz zatwierdź.


W autostarcie, o którym mowa była na początku należy wybrać opcję transmisje - raportowanie (zamiast: wydruki magazyn - stan). Użytkownik z ustawionym autostartem będzie mógł kliknąć w klawisz raportowanie następnie wybrać ustawiony raport i kliknąć podgląd

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.