JPK - lista [?]

Lista JPK 

Na liście gromadzone są dokumenty JPK

Generowanie

Plik JPK może zostać utworzony jest na podstawie dokumentów wprowadzonych do programów MADAR.
JPK - generowanie plików na podstawie danych z programów MADAR

Można też stworzyć plik xml z innych plików: csv, fpp, epp
Integrator - generowanie plików xml z innych plików

Dopisanie gotowego pliku JPK do listy

Wywołując opcję plik - import pliku XML możliwe jest dopisanie go jako następna pozycja do listy. Po wskazaniu pliku - do list zostanie dopisana pozycja, wraz z plikiem.


W okienku dodatkowo zostaną wczytane podsumowujące informacje z nagłówka pliku oraz liczby z sekcji podsumowujących JPK, w przypadku JPK-VAT podatek należny i naliczony oraz liczba wierszy zakupów i sprzedaży.

UWAGA!
Jest możliwość ustawienia ścieżki do upload- należy w opcji dane systemu wprowadzić:
pathJPK=sciezka_do_katalogu
sciezka_do_katalogu - przykład: d\:jkp

Podgląd

Opcja: Plik - podgląd XML - pozwala na edycję JKP. Wywoływany jest domyślny edytor skojarzony z plikami xml.

Pobranie pliku (zapis na dysku)

Opcja: Narzędzia - download pliku XML - pozwala na zapis pliku na dysku komputera. Standardowo zapisywany jest w folderze Dokumenty.

Walidacja

Opcja: plik-walidacja - sprawdzeniu zgodności zawartości dokumentu z regułami.
JPK - sprawdzenie poprawności pliku - walidacja

Wysyłka

Do wysyłania służy opcji wysyłka elektroniczna, która powoduje wysłanie pliku oraz odbiór UPO. Szczegóły tworzenia zawiera post:
⇒  JPK - wysyłanie pliku JPK - ogólne zasadyWejście do listy JPK

Deklaracje JPK - ikona JPK
Madar 7 (desktop) - opcja: księgowość - narzędzia JPK
Madar 7 (desktop) - opcja: ewidencje - ikona JPK

Madar 7 w chmurze - opcja: księgowość - wydruki - JPK


Inne posty:
invoicer.blogspot.com: Jednolity plik kontrolny - zasady tworzenia w programach MADAR
madarcafe: JPK - odcinek od razu drugi
madarcafe: JPK - odcinek-3 - wstęp do JPK-VAT
⇒ JPK - okienko
⇒ Z JPK do Integratora VATBilans otwarcia - należności i zobowiązania według kontrahentów ∴


Bilans otwarcia dla poszczególnych kontrahentów, dla których analityka prowadzona jest w księgach pomocniczych, wprowadza się w opcji rejestry VAT - inne księgowania.

UWAGA! Należy pamiętać, że ogólną kwotą należności i zobowiązań należy również wpisać na odpowiednie konta w opcji plan kont.

  1. Należy pamiętać, by wszystkie faktury dotyczące BO miały datę poprzedzającą aktualny rok księgowy. Jeżeli rok pokrywa się z rokiem kalendarzowym – dokumenty powinny być wprowadzone na ostatni dzień poprzedniego roku np. (31.12.2015) dla bilansu dla danych w roku 2016.
    Rejestru innych księgowań nie księguje się do księgi głównej.

  2. Należy wpisać analitycznie wszystkie faktury dotyczące BO. W zakładce ROZKSIĘGOWANIA RĘCZNE należy wprowadzić na poszczególnych kontrahentów kwoty BO, podać konto (z planu kont), stronę (Wn lub Ma) oraz wybrać kontrahenta.


  3. Program dopuszcza w tym przypadku księgowanie jednostronne - należ potwierdzić komunikat "niezgodne salda".


Tematy powiązane:
Rejestr vat - lista
Plan kont - wprowadzanie BO