Plan kont - lista [?]

Lista Planu kont ukazuje wszystkie konta zakładowego planu kont. Przy pierwszym uruchomieniu programu jest ona standardowo pusta - poniżej wskazano w jaki sposób można samodzielnie wprowadzić Plan kont lub zaimportować wzorcowy, a także wskazano jakie informacje wprowadza się w Planie kont.

Dopisanie kont

Jest możliwe dopisanie po naciśnięciu klawisza [dopisz].
W programie rozróżniane są: - konta syntetyczne o numerach trzy- do sześciocyfrowych np. 202, 1311, 100100, - konta analityczne po kilkucyfrowym numerze znajduje się znak „-”, „.” lub „/”, Jeżeli założone są konta analityczne - muszą posiadać swoje konto syntetyczne.

400
400-01
400-02

Import planu kont 

Przy pierwszym uruchomieniu programu i wejściu do opcji Plan kont lista jest pusta. Możliwy jest import wzorcowego planu kont.Można też dokonać importu z pliku: ⇒Struktura pliku importu planu kont

Jakie informacje wprowadza się w planie kont?

Oprócz numeru i nazwy w tej opcji wprowadza się :

Dostępne opcje

Z poziomu planu kont można: 

Tematy powiązane


Kurs - plan kont Plan kont - opis
Księgowanie na konta zespołu 5
Przejęcie danych w środku roku a likwidacja - różnice w ustawieniach 
Oznaczenie kont niekaktywnych


Plan kont - wprowadzanie BO
Bilans otwarcia należności i zobowiązań wg kontrahentów

Komunikat: niedozwolone księgowanie z konta ... na ...

Komunikat "niedozwolone księgowanie z konta ... na ..." przy próbie zapisu dokumentu MM świadczy o tym, że nie zostało zdefiniowane konto księgowe dla magazynu źródłowego lub magazynu docelowego. Aby możliwe było zapisanie takiego dokumentu MM z prawidłowym automatycznym księgowaniem należy wejść do opcji Księgowość - dane dla FK następnie na przejść na zakładkę magazyny i ustawić właściwe konta dla poszczególnych, wykorzystywanych magazynów.

Podłączanie drukarki fiskalnej ∴

System Madar7 daje możliwość drukowania paragonów fiskalnych zarówno w wersji desktopowej (instalowanej lokalnie na komputerze) jak i w wersji chmurowej (przeglądarkowej). Aby możliwe było drukowanie paragonów fiskalnych z systemu przeglądarkowego konieczne jest zainstalowanie na komputerze do którego podłączona jest drukarka fiskalna programu Mfisk (udostępnianego przez Madar). Zachęcamy do zapoznania z poniższym postem, który pokazuje jak dokonać konfiguracji krok po kroku.