Konta zespołu 5 w programie Madar

Konta zespołu 5 zaleca się prowadzić wówczas, gdy:
  1. Wymagane jest ustalanie struktury kosztów poszczególnych typów lub odmian jej działalności, w tym także według miejsc ich powstawania; 
  2. W jednostce są wytwarzane produkty, których koszt podlega kalkulacji.

W programie można włączyć opcję księgowania na konta zespołu 5 w opcji: Dane dla fk.

Zasady księgowania


Przy prowadzeniu w planie kont zespołu V można uzyskać zestawienie rozksięgowań „4” na „5”. o ile podczas wprowadzania dokumentów będzie przestrzegało się następujących zasadach:
  • w rejestrach VAT - podaje się tylko konta zespołu 4 i 5 - konto 490 jest automatycznie
  • Na jednym dokumencie księgowym (PK, rozksięgowaniach w rejestrach VAT) można umieścić tylko 
jedną ”4” i wiele ”5”, lub
jedną ”5” i wiele ”4”.
Dla skomplikowanych księgowań, jeśli konieczne jest umieszczenie wielu kont ”4” i ”5”, należy takie księgowanie podzielić na odpowiednie sekcje, zaznaczając każdą nową sekcję znakami [[.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.