Wydruki księgowe - Koszty 4/5

Opcja pozwala na zestawienie operacji dla podanego konta, według konta przeciwstawnego, odpowiednio dla „4” według „5” i odwrotnie.  • okres - daty początkowa i końcowa okresu, za jaki ma być tworzone zestawienie, 
  • konto - konto, dla którego ma być utworzone zestawienie; jeżeli brak konta - zestawienie zbiorcze, 
  • rodzaj - należy wybrać sposób prezentacji zestawienia :
  1. dla konta – po podaniu konta zespołu „4” – kwoty wg podziału na konta zespołu „5” i odwrotnie (konto „5” na „4”),
  2. zbiorczo agregowany – jw. lecz wraz z zestawieniem dokumentów, wg których dokonywany jest podział, 
  3. wg grupy 5 (zadania) – tabela, w której w wierszach „5” w kolumnach konta z opcji dane dla FK w zakładce koszty 4/5  w kolumnie wg zadań
  4. wg grupy (koszty) – j.w. – lecz w kolumnie wg kosztów,

Ważne informacje!

 Aby móc korzystać z zestawienia należy pamiętać o następujących zasadach:
  • Na jednym dokumencie księgowym (PK, rozksięgowaniach w rejestrach VAT) można umieścić tylko jedną ”4” i wiele ”5”, bądź jedną ”5” i wiele ”4”. 
  • Dla długich księgowań, jeżeli konieczne jest umieszczenie wielu kont ”4” i ”5”, należy takie księgowanie podzielić na odpowiednie sekcje, zaznaczając każdą nową sekcję znakami [[ (więcej informacji). kontroli prawidłowości dokonuje opcja księgi pomocnicze

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.