DeklaracjeJPK - jak rozpocząć pracę z programem?

Program DeklaracjeJPK służy głównie do elektronicznego składania deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego a także przekazywania Jednolitego Pliku Kontrolnego do Urzędu Skarbowego.

Instrukcja do programu - pobierz.
GITHUB - informacje dla administratorów.

Rejestry VAT - powiązanie z polami VAT-7 i JPK

Rejestr VAT 
opcja: księgowość - rejestry VAT
pola w deklaracji 
VAT-7(16) / JPK_VAT[1]
VAT-7(17) / JPK_VAT[2]
pola w deklaracji 
VAT-7(16) / JPK_VAT[1]
VAT-7(17) / JPK_VAT[2]
sprzedaż Faktury VAT 
Typ: FA_V
wariant VAT: ---------------
VAT zw: 10
VAT 0%: 13
VAT 5%: 15, 16
VAT 8%: 17, 18
VAT 23%: 19, 20
--- 
sprzedaż Faktury VAT 
Typ: FA_V
przy zastosowaniu stawki* oo  
VAT należny: 31
VAT należny: 31

zakup materiałów Typ: KOSZ,  
zakup usług  Typ: KSZU, 
PZ towary handlowe Typ: PZ
korekta zakupu Typ: zwPZ
korekta zakupu towarów Typ: korPZ
VAT należny: ---- VAT naliczony: 44, 45
VAT naliczony: 45, 46
zakup środków trwałych
Typ: SrTrw,  
VAT należny: ---- VAT naliczony: 42, 43
VAT naliczony: 43, 44
Eksport usług – invoice NP
Typ: Inv
wariant VAT: podatek rozlicza nabywca
---------------------------
księgowość - fakturowanie:
faktura NP - invoice
VAT należny: 11
VAT należny: 11
--- 
Eksport usług – invoice NP
Typ: Inv
wariant VAT: opodatkowanie UE 28b
---------------------------
księgowość - fakturowanie:
faktura NP - invoice
VAT należny: 11, 12
VAT należny: 11, 12
--- 
Eksport usług – invoice NP
Typ: Inv
wariant VAT: nie podlega VAT
---------------------------
księgowość - fakturowanie:
faktura NP - invoice
VAT należny: ---  ---
import usług
Typ: iusl
wariant VAT: ----
VAT należny: 27, 28
VAT należny: 27, 28
VAT naliczony: 44, 45
VAT naliczony: 45, 46
import usług
Typ: iusl
wariant VAT: opodatkowanie UE 28b
--------------------------
księgowość - fakturowanie:
Import usług – IUSL
VAT należny: 29, 30
VAT należny: 29, 30
VAT naliczony: 44, 45
VAT naliczony: 45, 46
VAT od importu
Typ: FI
wariant VAT: ----
VAT należny: ---  VAT naliczony: 44, 45
VAT naliczony: 45, 46
VAT od importu
Typ: FI
wariant VAT: import bezpośredni 33a
VAT należny: 25, 26
VAT należny: 25, 26
VAT naliczony: 44, 45
VAT naliczony: 45, 46
faktura EXPORT
Typ: FX
wariant VAT: ---
---------------------------
księgowość - fakturowanie:
faktura Export
VAT należny: 22
VAT należny: 22
--- 
WNT
Typ: WNT
wariant VAT: ---

stawka: 
ZW  
ZW (wntVatZwolnione=1)
NP

VAT należny: 23, 24
VAT należny: 23, 24VAT należny: 23, 24 
VAT należny: 23, 24 
---

VAT naliczony: 44, 45
VAT naliczony: 45, 46--- 
VAT naliczony: 44, 45 
--- 
WNT
Typ: WNT
wariant VAT: WNT inny okres
wg data księgowania
VAT należny: 23, 24
VAT należny: 23, 24
wg data VAT
VAT naliczony: 44, 45
VAT naliczony: 45, 46
Faktura NAB
Typ: fNab
wariant VAT: ---
VAT należny: 34, 35
VAT należny: 34, 35
VAT naliczony: 44, 45
VAT naliczony: 45, 46
zakup materiałów Typ: KOSZ,  
zakup usług  Typ: KSZU, 
PZ towary handlowe Typ: PZ
przy zastosowaniu stawki* oo  
* o - jak olga ;
VAT należny: 34, 35
VAT należny: 34, 35
VAT naliczony: 44, 45
VAT naliczony: 45, 46
opcja: sad - wnt

WNT
Typ: WNT
VAT należny: 23, 24
VAT należny: 23, 24
VAT naliczony: 44, 45
VAT naliczony: 45, 46
korekta opodatkowania REK
Typ: potZ

rodzaj: korekta VAT należny
data księgowania
data VAT
(+) VAT należny: 19, 20
(-) VAT należny: 19, 20 
------
------ 
korekta opodatkowania REK
Typ: potZ

rodzaj: korekta VAT naliczony
data księgowania
data VAT
------------
------------ 
(-) naliczony: 49
(+) naliczony:50

Daty dokumentów

Rejestry VAT - zgodnie z polami
Magazyn:
DataWystawienia = data faktury [odbiorcy]
DataSprzedazy = księgowany [odbiorcy]

Dla przełącznika (w opcji dane systemu):
  • magazyndataVAT=1
    JPK - dokument zaliczany wg "daty VAT"
  • ksiegowaniewgsp=1
    "księgowany" - przechodzi data sprzedaży 

Raporty fiskalne a faktury


Interpretacja:

Przykładowo - jeśli podatnik udokumentuje paragonem sprzedaż na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, gdyż nie miał świadomości, że nabywca jest podatnikiem VAT na rzecz którego, zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) obowiązkowe jest wystawienie faktury - gdy taki nabywca pod koniec miesiąca zwróci paragony i zażąda wystawienia faktury, wówczas takich faktur (skoro paragony zostały ujęte w dowodzie „Raport fiskalny okresowy”) nie należy ujmować w strukturze JPK „Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT-JPK_VAT”, lecz ująć wyłącznie w strukturze JPK „Faktury VAT-JPK_FA”
Uwaga :
O ile struktura JPK „Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT-JPK_VAT” z założenia powinna uzgadniać się do danych zawartych w deklaracji VAT, to struktura JPK „Faktury VAT-JPK_FA” nie musi się uzgadniać do deklaracji VAT.

 Powiązane posty:

Integrator - okienko [?]

Dane wczytywane są do okienka:

O tym, jak interpretowany jest dokument decyduje opcja [rodzaj] - odpowiadający rodzajom rejestrów VAT w programach MADAR.


Zobacz:
Powiązania pomiędzy rejestrami VAT i polami JPK / deklaracji VAT-7

Dokument ten jest wybierany na podstawie typu w pliku (możliwe powiązanie z szablonami) lub kolumnami typu K11 (zgodne ze specyfikacją JPK).
Więcej o szablonach i automatach księgowania można przeczytać:
Rejestry vat - automatyczna dekretacja przy imporcie danych

Numer dokumentu

Pola dotyczące numeru dokumentu (faktury):
w przypadku zakupu: dotyczy
w przypadku sprzedaży: dokument

Kontrahent

Wczytywany jest z katalogu  kontrahentów, jeśli nie zostanie znaleziony (zgodność NIP oraz nazwy) - dopisywany jest nowy.Integrator - lista [?]

Opcja integrator pozwala na wczytanie dokumentów z różnych formatów, korektę oraz zapisanie ich w postaci pliku JPK_VAT.xml


Wczytywanie danych z plików

W opcji operacje możliwe jest wczytanie dokumentów z plików o popularnych formatach:
  • import Comarch, Rachmistrz, Symfonia
  • import JPK 
    opis formatów: GITHUB format JPK-VAT.xml
UWAGA!
Jest możliwość ustawienia ścieżki do importu - należy w opcji dane systemu wprowadzić:
sciezkaimport=sciezka_do_katalogu
sciezka_do_katalogu - przykład: d\:jkp

Modyfikacje

Dodanie nowej pozycji

Dodaje się poprzez wybór linii: "kliknij aby dodać nowy" .

Zmiana we wczytane pozycji

Możliwa jest edycja wczytanej pozycji - po ustawieniu się na pozycji i podwójnych kliknięciu pojawia się okienko integratora.

Sprawdzenie poprawności

Rekapitulacja 

Możliwe jest zestawienie zbiorcze wczytanych dokumentów w Integratorze wg typu (sprzedaż / zakupy / Faktura RR). Ułatwia to uzgodnienie z deklaracja VAT-7.

Zapis do pliku

Eksport do pliku JPK_VAT.xml następuje po wybraniu opcji export JPK.
UWAGA!
Należy wypełnić pola na liście: od dnia / do dnia oraz uzupełnić dane firmy w opcji konfiguracja.

Usuwanie

Należy ustawić się na pozycji i nacisnąć klawisz [F8] (kasowanie) na klawiaturze.


JPK (walidacja) - komunikaty zgłaszane podczas walidacji ∴

W wyniku wykonania opcji Plik - walidacja w okienku zgłaszają się komunikaty, o postaci:


Treść komunikatu z błędem znalezionym w wyniku walidacji.
[line:xx pos:xx filepos:xxxxx]

Przykłady


♦ Element '' narusza ograniczenie minLength elementu '1'.
   Analiza składni elementu '{http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/}
   NrDokumentu' o wartości '' nie powiodła się.
   [line:37 pos:32 filepos:1491]
◊ W linii 37 brak wypełnionego pola NrDokumentu


Nazwa została rozpoczęta od nieprawidłowego znaku.
   [line:37 pos:32 filepos:1491]
   41-819 Zabrze <>  Skłodowskiej 12d/3

◊ W linii 37 został wprowadzony niedozwolony znak <>

Inne komunikaty


♦ dokument poprawny

JPK Exception: nieznany kod formularza on file xxxx.xml
◊ Nieprawidłowe użycie namespace.

♦ JPK Exception: Spacja nie jest dozwolona w tej lokalizacji
◊ Niedozwolony znak w nazwie.

♦ JPK Exception: root element is not JPK on file xxxx.xml
◊ Pojawił się komentarz, który nie jest akceptowany w schemacie. 

JPK (podpis) - błędy zgłaszane przy podpisywaniu pliku ∴

Błędy zgłaszane przy podpisywaniu pliku w okienku

599 no internal connection
Problem z bibliotekami ssleay32.dll i  libeay32.dll - nie ładują się.
Standardowo program generuje je lokalnie, ale niektóre systemy wymagają aby te .dll były w katalogu c:\windows.
Rozwiązanie - należy wyłączyć program i usunąć pliki ssleay32.dll oraz libeay32.dll, które znajdują się w katalogu z programem (standardowo C:/madar/). Następnie należy uruchomić program i wysłać ponownie plik JPK.
Mogą też wystąpić problemy przy dostępie do Internetu przez serwer proxy.
1. Program rozpoznaje ustawienia  proxy: https://support.microsoft.com/en-us/kb/819961

HKLM "SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel" "Proxy" = 1
HKLM "SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel" "AutoConfig" = 1
HKLM "SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" "ProxySettingsPerUser" = 0
HKLM "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" "DialupUseLanSettings" = 1
HKLM "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" "WarnOnIntranet" = 0
HKLM "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" "ProxyEnable" = 1
HKLM "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" "MigrateProxy" = 1
HKLM "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" "ProxyServer" =
HKLM "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" "ProxyOverride" =


2. W przypadku stosowania proxy.pac należy dograć do katalogu z danymi plik konfiguracyjny: dane.dat z poleceniem:
proxyURL=http://user:pass@10.10.10.10:80


%0 https://e-dokumenty.mf.gov.pl/api/Storage/InitUploadSigned
Nie działają poprawnie serwery Ministerstwa. W komunikacie %0 - znaczy serwery nie działają, %200 OK.

Określono nieprawidłowy algorytm module:CryptCreateHash.sig_[32780] error:80090008 Komputery XP nie obsługują szyfrowania 256.
Należy przełączyć na szyfrowanie SH1 w programie - dograć do katalogu z danymi plik konfiguracyjny dane.dat z poleceniem:
jpkrsasha1=1


Posty powiązane:
⇒  Deklaracje - problemy z wysyłką na bramkę testową

JPK (wysyłka) - odpowiedzi zgłaszane po wysyłce - statusy ∴

Lista statusów
Statusy są pogrupowane w poniższy sposób:
1xx – Kody określające sytuacje związane ze stanem sesji (np. rozpoczęta, wygasła)
2xx – Kody określające prawidłowe zakończenie procesu przetwarzania dokumentu
3xx – Kody informujące o fazie przetwarzania dokumentu
4xx – Kody określające niewłaściwe zakończenie procesu przetwarzania dokumentu
5xx – Kody określające nieprawidłowe zakończenie procesu przetwarzania dokumentu

100 Rozpoczęto sesję przesyłania plików.
101 Odebrano X z Y zadeklarowanych plików.
102 Proszę o ponowne przesłanie żądania UPO.
110 Sesja wygasła, nie przesłano zadeklarowanej liczby plików.
120 Sesja została poprawnie zakończona. Dane zostały poprawnie zapisane. Trwa weryfikacja dokumentu.
200 Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO.
300 Nieprawidłowy numer referencyjny.
301 Dokument w trakcie przetwarzania, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu.
302 Dokument wstępnie przetworzony, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu.
303 Dokument w trakcie weryfikacji podpisu, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu.
401 Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem XSD.
403 Dokument z niepoprawnym podpisem.
404 Dokument z nieważnym certyfikatem.
405 Dokument z odwołanym certyfikatem.
406 Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą.
407 Przesłałeś duplikat dokumentu. Numer referencyjny oryginału to XXXXXXXX
408 Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie.
409 Dokument zawiera niewłaściwą ilość i/lub rodzaj elementów.
410 Przesłane pliki nie są prawidłowym archiwum ZIP.
411 Błąd podczas scalania dokumentu (dokument nieprawidłowo podzielony).
412 Dokument nieprawidłowo zaszyfrowany.
413 Suma kontrolna dokumentu niezgodna z deklarowana wartością.
414 Suma kontrolna części dokumentu (pliku ....... ) niezgodna z deklarowaną wartością.
415 Przesłany rodzaj dokumentu nie jest obsługiwany w systemie.

Zobacz: