JPK (podpis) - błędy zgłaszane przy podpisywaniu pliku ∴

Błędy zgłaszane przy podpisywaniu pliku w okienku


%400  Bad Request
{"Message":"Nieobsługiwany kod formularza: JPK_VAT  (2)","Code":150,"RequestId":"|hftg2JNi0XU=.2c05f267_"}

Oznacza, że jest wysyłany formularz z nieaktualną (nieobsługiwaną) wersją schemy. Należy zaktualizować wersję programu.
Dla JPK_VAT(3) należy posiadać wersję x.16xx


599 no internal connection
Problem z bibliotekami ssleay32.dll i  libeay32.dll - nie ładują się.
Standardowo program generuje je lokalnie, ale niektóre systemy wymagają aby te .dll były w katalogu c:\windows.
Rozwiązanie - należy wyłączyć program i usunąć pliki ssleay32.dll oraz libeay32.dll, które znajdują się w katalogu z programem (standardowo C:/madar/). Następnie należy uruchomić program i wysłać ponownie plik JPK.
Mogą też wystąpić problemy przy dostępie do Internetu przez serwer proxy.
1. Program rozpoznaje ustawienia  proxy: https://support.microsoft.com/en-us/kb/819961

HKLM "SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel" "Proxy" = 1
HKLM "SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel" "AutoConfig" = 1
HKLM "SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" "ProxySettingsPerUser" = 0
HKLM "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" "DialupUseLanSettings" = 1
HKLM "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" "WarnOnIntranet" = 0
HKLM "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" "ProxyEnable" = 1
HKLM "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" "MigrateProxy" = 1
HKLM "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" "ProxyServer" =
HKLM "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" "ProxyOverride" =


2. W przypadku stosowania proxy.pac należy dograć do katalogu z danymi plik konfiguracyjny: dane.dat z poleceniem:
proxyURL=http://user:pass@10.10.10.10:80


%0 https://e-dokumenty.mf.gov.pl/api/Storage/InitUploadSigned
Nie działają poprawnie serwery Ministerstwa. W komunikacie %0 - znaczy serwery nie działają, %200 OK.

Określono nieprawidłowy algorytm module:CryptCreateHash.sig_[32780] error:80090008
Komputery XP nie obsługują szyfrowania 256.
Należy przełączyć na szyfrowanie SH1 w programie - dograć do katalogu z danymi plik konfiguracyjny dane.dat z poleceniem:
jpkrsasha1=1

Wystąpi˛ b˛ąd wewnętrzny module:CryptSignHash error:80090020keyspec:1
Zainstalowane stare sterowniki podpisu elektornicznego
Należy zaktualizować sterowniki do obsługi elektronicznego podpisu elektronicznego do najnowszej wersji


Posty powiązane:
⇒ Jak przeprowadzić aktualizację programu?
⇒ Deklaracje - problemy z wysyłką na bramkę testową

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.