JPK i deklaracje (podpis) - błędy zgłaszane przy podpisywaniu pliku ∴

Błędy zgłaszane przy podpisywaniu pliku w okienku


%400  Bad Request
{"Message":"Nieobsługiwany kod formularza: JPK_VAT  (2)","Code":150,"RequestId":"|hftg2JNi0XU=.2c05f267_"}

Oznacza, że jest wysyłany formularz z nieaktualną (nieobsługiwaną) wersją schemy. Należy zaktualizować wersję programu.
Dla JPK_VAT(3) należy posiadać wersję x.16xx


599 no internal connection
Problem z bibliotekami ssleay32.dll i  libeay32.dll - nie ładują się.
Standardowo program generuje je lokalnie, ale niektóre systemy wymagają aby te .dll były w katalogu c:\windows.
Rozwiązanie - należy wyłączyć program i usunąć pliki ssleay32.dll oraz libeay32.dll, które znajdują się w katalogu z programem (standardowo C:/madar/). Następnie należy uruchomić program i wysłać ponownie plik JPK.
Mogą też wystąpić problemy przy dostępie do Internetu przez serwer proxy.
1. Program rozpoznaje ustawienia  proxy: https://support.microsoft.com/en-us/kb/819961

HKLM "SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel" "Proxy" = 1
HKLM "SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel" "AutoConfig" = 1
HKLM "SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" "ProxySettingsPerUser" = 0
HKLM "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" "DialupUseLanSettings" = 1
HKLM "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" "WarnOnIntranet" = 0
HKLM "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" "ProxyEnable" = 1
HKLM "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" "MigrateProxy" = 1
HKLM "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" "ProxyServer" =
HKLM "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" "ProxyOverride" =


2. W przypadku stosowania proxy.pac należy dograć do katalogu z danymi plik konfiguracyjny: dane.dat z poleceniem:
proxyURL=http://user:pass@10.10.10.10:80


%0 https://e-dokumenty.mf.gov.pl/api/Storage/InitUploadSigned
Nie działają poprawnie serwery Ministerstwa. W komunikacie %0 - znaczy serwery nie działają, %200 OK.


Określono nieprawidłowy algorytm module:CryptCreateHash.sig_[32780] error:80090008
Komputery XP nie obsługują szyfrowania 256.
Należy przełączyć na szyfrowanie SH1 w programie - dograć do katalogu z danymi plik konfiguracyjny dane.dat z poleceniem:
jpkrsasha1=1Wystąpi˛ b˛ąd wewnętrzny module:CryptSignHash error:80090020keyspec:1
Zainstalowane stare sterowniki podpisu elektornicznego
Należy zaktualizować sterowniki do obsługi elektronicznego podpisu elektronicznego do najnowszej wersji


401-Błąd podczas analizowania składni '- -' jako typu danych date.
Analiza składni elementu '{ http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2017/11/13/1113/}DataWystawienia' [^] o wartości ' - - ' nie powiodła się. [line:0 pos:0 filepos:0]

- w przypadku tego komunikatu należy sprawdzić czy wszystkie dokumenty posiadają datę wystawienia
401-Weryfikacja negatywna “ dokument niezgodny ze schematem xsd [Typ dokumentu jest nieprawidłowy]
Nieaktualna schema dokumentu. Rozwiązaniem problemu jest aktualizacja programu i ponowne utworzenie i przygotowanie dokumentu do wysyłki403 - Dokument z niepoprawnym podpisem 
Należy sprawdzić czy w programie do obsługi e-podpisu została poprawnie ustawiona konfiguracja 
404 - Dokument z nieważnym certyfikatem
Należy ponownie wysłać deklaracje używając ważnego podpisu elektronicznego406 - Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą
Certyfikat związany z kluczem prywatnym użytym do złożenia podpisu elektronicznego został wydany przez centrum certyfikacji nieobsługiwane przez system e-Deklaracje.407 - Dokument z certyfikatem z nieprawidłową ścieżką
Prawdopodobnie deklaracja została wysłana z błędnym podpisem, np. niekwalifikowanym. Należy wysłać ją ponownie wybierając poprawny ważny e-podpis408 - Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie
Problem z szyfrowaniem. Prawdopodobnie stara wersja programu mfisk.exe - wymagana aktualizacja do  najnowszej wersji.

błąd podpisu - GetSignature error
Program Mfisk został uruchomiony dwukrotnie. Należy zweryfikować, a następnie zamknąć jeden z uruchomionych programów, a następnie ponowić próbę wysyłki.host not present 
program mobilny nie odnajduje hosta - prawdopodobna przyczyna to wyłączony program mfisk.exe


file empty: 
plik, który ma zostać wysłany nie zawiera wszystkich danychPosty powiązane:
⇒ Jak przeprowadzić aktualizację programu?
⇒ Deklaracje - problemy z wysyłką na bramkę testową

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.