Płace - wprowadzanie na listę płac [?]

W opcji płace - lista płac możliwe jest wyliczenie wynagrodzenia i wydruk list płac. Okna podzielone jest na dwie zakładki.
W pierwszej [pracownik] wprowadza się dane liczbowe dotyczące wynagrodzenia.
Druga [księgowanie] służy do ewidencji nieobecności, obliczania wynagrodzenia za czas choroby i urlopu oraz wprowadzania definicji księgowania.

Pracownicy - dopisywanie nowego pracownika [?]

Ekran dopisywania (edycji) pozycji do katalogu Pracownicy składa się z kilku zakładek. Przedstawiamy je poniżej. Każdego pracownika należy dopisać do listy pracowników i wypełnić podstawowe informacje personalne.

W zakładce [identyfikacja] - dane identyfikacyjne.


W zakładce [kadry]:

Można wprowadzić
- numer konta bankowego ⇒ Jak zrobić przelewy bezpośrednio z listy płac
- urząd skarbowy
- datę do wysługi lat ⇒ Wysługa lat - staż pracy


Pola w zakładce [płace] wykorzystywane są przy prowadzeniu listy płac.

UWAGA - opcja archiwalna
W pola „płacowe” można wprowadzić wartości stałych składników występujących w płacy danego pracownika, które każdorazowo będą przepisywane podczas tworzenia listy płac na nowy miesiąc.

Obecnie dane dotyczące wysokości składników wynagrodzenia wprowadza się w opcji Składniki ⇒ 
Składniki - lista


W zakładce [notatki] gromadzą się dane pracownika dot. podpisanych umów o prace (data rozpoczęcia, miejsce, stanowisko, wymiar pracy itp.), stażu pracy, wynagrodzenia.

-------------------------
Tematy powiązane:

Świadczenia - dopisywanie i edycja [?]

Ekran świadczeń służy do dopisywania i edycji różnego typu świadczeń. Do wyboru użytkownika są świadczenia z ZFSŚ, środki BHP, deputaty, bony.