Wysługa lat / staż pracy ∴

W programie istnieje możliwość rejestracji przebiegu zatrudnienia również u poprzednich pracodawców.
  1. Dla celów kadrowych (wyliczenia dodatków, nagród itp.) ewidencjonuje się staż pracy w opcji umowy o pracę.
  2. Dla celów wyliczenia płacy należy wykorzystać pole wysługa od - wprowadzana w pracowniku.

1. Przebieg zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy 

W programie istnieje możliwość rejestracji przebiegu zatrudnienia u poprzednich pracodawców. Jest to możliwe w opcji kadry – umowy, rodzaj umowy [kwestionariusz osobowy].
W drugiej zakładce II wprowadza się nazwę pracodawcy oraz odpowiednio datę rozpoczęcia i zakończenia pracy.

Zestawienie stażu (wynikającego z zatrudnienia u poprzednich pracodawców) oraz obecnego, wynikającego z wprowadzonych umów o pracę, można uzyskać w opcji:

Kadry - Płace - wydruki – stan wg pracowników wybierając odpowiednio kolumny
kadry – staż poprzednio
kadry - staż obecnie

Kadry - Płace - analizy wybierając odpowiednio kolumny
kadry – staż poprzednio
kadry - staż obecnie 
kadry - staż razem 2. Wysługa lat

Liczona jest według wprowadzonej daty w pracowniku w polu wysługa od. Wyliczenia dotyczą poprzedniego okresu - do daty zatrudnienia.
⇒ Dopisywanie nowego pracownika 
Wysługa może być powiązana z listą płac za pomocą funkcji @I.

wyliczona ilość lat wysługi / wpisywana liczba za pomocą @I
0-4 lat0
5 - 25 latodpowiednio ilość lat
26 i więcej lat 25

$2=$2 @I
$3=$2*$22*0.01


Definicja:
⇒ Lista płac - konfiguracja składników wynagrodzenia

Wyliczenia na liście płac:
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.