Lista płac - konfiguracja składników wynagrodzenia i wydruku [?]

Do definiowanie składników wynagrodzenia oraz sposobu obliczeń służy opcja: lista płac - konfiguracja - definicje pól

Zakładka [program]

Wprowadza się nazwy nowych pól oraz definiuje sposób wyliczania.Pola do samodzielnego projektowania:
1 - 21 oraz 36 – 42 

Wszystkie zaprojektowane pola muszą zostać przypisane do odpowiednich stałych pól w programie po to, by mogło być naliczone wg nich wynagrodzenie. W polu program tworzy się tzw. program obliczeń.

Najważniejsze pola stałe:

50 wynagrodzenie za prace
51 dodatki jednorazowe
53 dodatki bez ZUS
57 razem potracenia (z netto)
58 ekwiwalenty (dodatki) do netto


Przykładowe ustawienia i programy

1) Dodatek nocny
- uzupełniana liczba godzin nocnych w polu 65 (ręcznie lub z planu pracy)
- kategoria w planie pracy: g
$59=$248/$121
$59=$59*0.2
$59=$59*$65

Definicja wydruku (paski)

W zakładkach: [tabela A] [tabela B] definiuje się odpowiednio wydruki list płac.


 Klikając na puste pole można z listy wszystkich pól wybrać to, które ma być umieszczona na wydruku.

typ listy - sposób drukowanych danych: pozioma / pionowa / ilość kolumn
pola - do wyboru z listy pól - pełna lista dostępna pod klawiszem [kody].

Wydruk powinien być zakończony polem 202 ------

UWAGA! Klawisz [domyślnie] zdefiniuje tak, jak jest zaprojektowana tabela.Tematy powiązane

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.