Nadgodziny na liście płac ∴

Madar7 umożliwia wyliczanie pensji dla pracowników ze stawką godzinową a także obliczanie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Do określenia liczby przepracowanych godzin, nadgodzin czy godzin specjalnych służą pola od 60 do 70 na liście płac.


W polach tych podaje się ilość przepracowanych godzin a nie wartość tej pracy.

Stawka godzinowa za prace określana jest w polu 25 - jeżeli stawkę tą podano w sporządzonej dla pracownika w Madarze umowie o pracę (Kadry-Płace - Umowy o pracę) to jest ona wprowadzana do pensji w liście płac automatycznie.
Wynagrodzenie godzinowe obliczane jest w polu 26 jako iloczyn liczby przepracowanych w miesiącu godzin pracy (pole 67) i stawki miesięcznej (pole 25).
Godziny nadliczbowe płatne 100% wprowadzane są w polu 64 natomiast nadgodziny płatne 50% wprowadzane są w polu 66.
Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe obliczane jest w polu 49 jako suma iloczynów stawki (pole 25) i godzin nadliczbowych płatnych 100% (pole 64) oraz połowy stawki (pole 25) i godzin nadliczbowych płatnych 50% (pole 66).
UWAGA!
Jeśli kwota za nadgodziny ma być wyliczana wraz z wynagrodzeniem (nadgodziny *150% i nadgodziny*200%) należy wpisać w opcji operacje - dane systemu:
nadgodziny=1
Wynagrodzenie brutto w tym wypadku jest sumą wynagrodzenia godzinowego (pole 26) i wynagrodzenia za godziny nadliczbowe (pole 49).

Tematy powiązane


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.