Zapas [?]

Wydruk zapasu pozwala na określenie stanu magazynu na określony dzień. Wydruk zostanie wygenerowany zależnie od podanych parametrów.
Wydruk zapasu sporządza się "na dzień" oznacza to, że zapas określany jest na konkretną datę (przeszłą lub przyszłą) podawaną w polu na dzień. Możliwe jest wygenerowanie wydruku zapasu artykułów dla wskazanej grupy, wskazanego dostawcy lub cech towarów.
Wydruk może zostać wygenerowany dla konkretnego magazynu wskazanego w polu magazyn lub dla wszystkich magazynów łącznie poprzez zaznaczenie opcji [V] magazyny razem.


Znaczenia pozostałych pól:
cena - wydruk zawiera cenę artykułu - w polu obok można podać numer ceny, który jest przypisany w katalogu towarów na zakładce wycena
cennik 2 - wydruk zawiera cenę z cennika 2
pozycje zerowe - powoduje wyświetlenie, także tych artykułów, których stan na dany dzień jest zerowy
dyspozycje + LK - zapas zawiera rezerwacje
dodaj WZ - zawiera wydanie zewnętrzne WZ
agregacja - wydruk zapasu z podziałem na konkretnych dostawców
magazyny razem - zapas z wszystkich magazynów
stan MIN+MAX spowoduje wyświetlenie kolumn ze stanem minimalnym i stanem maksymalnym dla każdego artykułu, które to stany minimalne i maksymalne są określone w katalogu towarów dla danego towaru
zamówienie wyświetla kolumny zamówienia odbiorców i zamówienia do dostawców
rozdziel ceny - jeśli dany asortyment jest przyjęty w dwóch różnych cenach to zostaną one rozdzielone
stan Min>zapas - wygenerowanie wydruku zapasu, który ukaże wyłącznie artykuły, których zapas na magazynie na dany dzień jest mniejszy niż określony dla tego artykułu w katalogu towarów stan minimalny
opakowanie - wyświetla kolumnę opakowanie
LP - wyświetla kolumnę z liczbą porządkową
format Excel - wyświetla wydruk, który w prosty sposób można przenieść do arkusza kalkulacyjnego (np. MS Excel)
generuj zamówienie - wyświetla kolumnę z prognozą na podstawie, której po zamknięciu wydruku można przejść do zamówienia

Na ekranie możliwe jest także wybranie parametrów dodatkowych w rozwijalnym okienku - więcej można przeczytać w poście Subokienko do wyboru dodatkowych parametrów na wydrukach

Z wygenerowanego wydruku zapasu możliwe jest sporządzenie zapotrzebowania na dane artykuły - więcej można przeczytać w poście Ustalanie wielkości zapotrzebowania na bazie zapasu.

Tematy powiązane


Remanent
Zapotrzebowanie na surowce do produkcji wg zamówień, sprzedaży, utargów, dostaw
Ustalanie zapotrzebowania na surowce według złożonych przez klientów zamówień

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.