Korekta VAT należnego i naliczonego w programach Madar

System Madar daje możliwość prowadzenia tzw. restrykcji (ulga za złe długi). Restrykcje są w szczególności sposobem przeprowadzania korekt VAT (naliczonego i należnego w związku z nieopłaceniem faktury, od której terminu płatności minęło 150 dni).
Na restrykcje składają się w szczególności:
  1. Wydruk sugestii do restrykcji, które można uzyskać generując wydruk
    księgowość - wydruki - niezapłacone
    .

  2. Dokumenty restrykcji wprowadzane dla korekty VAT należnego, VAT naliczonego - w opcji rejestry VAT.
  3. Zestawienie restrykcji, będące wydrukiem zbioru korekt opodatkowania (rejestru).

Korekta VAT należnego i naliczonego po 150 dniach

Sposoby dokonywania korekty VAT (ulga za złe długi) naliczonego za nieopłacone w ustawowym terminie faktury oraz możliwości odzyskania zapłaconego VAT należnego z faktur niezapłaconych w ustawowym terminie.
Korekta odliczonego vat

Korekta kosztów

UWAGA! Korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu w ustawowym terminie - przestała obowiązywać. Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.