Korekta odliczonego VAT - dla niezapłaconych po 150 dniach

od 1 stycznia 2013 r. obowiązują nowe przepisy nakładające na dłużnika obowiązek korekty odliczonej kwoty podatku VAT w przypadku nieuregulowania należności w terminie 150 dni od daty upływu terminu jej płatności. W programie założono, że do takich dokumentów wprowadzane będą do rejestru VAT osobne dokumenty tzw. retrykcje.

Wprowadzone dokumenty do rejestrów VAT pozwalające na korektę odliczanego VAT i naliczenie w dniu zapłaty.
Niezapłacony dokument zakupu - dla którego minęło 150 dni od terminu płatności.
Wprowadzanie restrykcji do niezpłaconego zakupu, dla którego minęło 150 dni od terminu płatności.
Zmiana daty VAT w restrykcji po zapłacie.

Sprawdź także...

Korekta kosztów
Korekta VAT należnego i naliczonego

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.