Korekta odliczonego VAT - dla niezapłaconych po 150 dniach

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązują przepisy nakładające obowiązek korekty odliczonej kwoty podatku VAT w przypadku nieuregulowania należności w terminie 150 dni od daty upływu terminu jej płatności. W programie założono, że do takich dokumentów wprowadzane będą do rejestru VAT osobne dokumenty tzw. restrykcje.

Wprowadzone dokumenty do rejestrów VAT pozwalające na korektę odliczanego VAT i naliczenie w dniu zapłaty.
Niezapłacony dokument zakupu - dla którego minęło 150 dni od terminu płatności.

Wprowadzanie restrykcji do niezapłaconego zakupu, dla którego minęło 150 dni od terminu płatności.


Po zapłaceniu dokumentu zakupu w korekcie opodatkowania REK w datę VAT wpisujemy datę zapłaty.Sprawdź także...

Korekta VAT należnego i naliczonego 
Wydruk sugestii do restrykcji

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.