Deklaracje - zestawienie do PIT-11 ∴

Do sporządzenia deklaracji PIT-11 dla wielu podatników pomocne jest zestawienie w module Kadry - Płace w opcji: wydruki - stan wg pracowników.


Same deklaracje drukowane i wysyłane są w opcji: Deklaracje - Zobacz: Deklaracje - lista

W okienku należy podać kolumny dotyczące wynagrodzeń:
Zestawienie pokaże zatrudnionych pracowników, w kwotami wypłat.


Aby utworzyć zestawienie zagranicznych umów zleceń należy wybrać kolumny:

  • zlecenia zagranica - w przypadku umów zleceń z osobami z zagranicy
  • zlecenia unia - w przypadku umów zleceń z osobami z Unii Europejskiej
Rodzaj umowy zleceń zagranica lub Unia Europejska wybrany jest w opcji Kadry-Płace - listy płac - umowy zlecenia - dopisz/edycja - zakładka rachunek - pole rodzaj
  • Osoby zagraniczne
  • Unia EuropejskaTematy powiązane:

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.