Towary - dopisywanie i edycja [?]

Ekran dopisywania (edycji) pozycji do katalogu Towary składa się z kilku zakładek. Najważniejsze z nich przedstawiono poniżej.

Na zakładce nazwa podajemy w szczególności nazwę towaru i jego cenę, stawkę VAT a także inne parametry.

Zakładka [nazwa]


VAT - wprowadza się wartości procentowe stawki VAT: 23, 8, 5, 0. Istnieją szczególne przypadki, w których wprowadza się nazwy symboliczne:

Zakładka [wycena]

Na drugiej zakładce wycena podaje się w szczególności szczegóły dotyczące aspektów kosztowo - cenowych.
Bardzo istotnymi polami są w szczególności:
[V] sklep internetowy - zaznaczenie tego pola powoduje wyświetlanie produktu w sklepie internetowym (jeśli takowy został założony)
[V] PromoBoard - zaznaczenie tego pola powoduje wyświetlanie produktu na multimedialnej prezentacji na wyświetlaczu w punkcie sprzedaży w systemie PromoBoard (więcej o systemie PromoBoard można dowiedzieć się na stronie internetowej http://www.madar.com.pl/promoboard/

Zakładka [opis]

Zakładką pozwalającą na podanie większej ilości szczegółów dotyczących oferowanego towaru jest opis.
Poza wyżej przedstawionymi zakładkami, przy dodawaniu (edycji) towaru dostępne są jeszcze zakładki obraz, parametry, zapas, które pozwalają na określenie bardziej szczegółowych i specjalizowanych informacji o towarze.

Tematy powiązane


Grupy towarowe

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz