Import do rejestrów VAT

W programie możliwy jest import dokumentów do rejestrów VAT z zewnętrznych plików, o określonych formatach.
Zobacz: GITHUB: Formaty importu danych

Czytaj Rachmistrz

Możliwe jest wczytanie z plików .epp w opcji rejestry vat - czytaj Rachmistrz.UWAGA !
Dane są wczytywane jedynie wtedy gdy istnieje szablon z wprowadzoną nazwą w pole "kod" taką samą jak prefix importowanego pliku z dodanym typem dokumentu.

Przykład: 
szablony księgowe, pole kod: Koma2PZ 
plik: Koma2_112015.epp 

Wówczas po wczytaniu dokumentów z pliku zostaną one "oznaczone" odpowiednim szablonem i wypełnione pola zgodnie z nim.

Problemy


Brak założonych szablonów
Jeśli brak założonych szablonów pojawia się komunikat:

import z pliku :1_171114.epp 
rozmiar:1980 
zakres 01/10/2017 - 30/11/2017 
RWS 1/17 03/11/2017 brak szablonu : 1FZ 
FA 13/17 07/11/2017 brak szablonu : 1FS 
RWS 2/17 07/11/2017 brak szablonu : 1FZ 
wczytano pozycji 0 
Należy dopisać właściwy szablon i wykonać import ponownie. Więcej o szablonach:

Dokumenty poza zakresem
Importowane dokumenty muszą być z zakresu miesiąca bieżącego i poprzedniego.


Zobacz: