Rejestry VAT - powiązanie z polami VAT-7 i JPK

Rejestr VAT 
opcja: księgowość - rejestry VAT
pola w deklaracji 
VAT-7(16) / JPK_VAT[1]
VAT-7(17) / JPK_VAT[2]
pola w deklaracji 
VAT-7(16) / JPK_VAT[1]
VAT-7(17) / JPK_VAT[2]
sprzedaż Faktury VAT 
Typ: FA_V
wariant VAT: ---------------
VAT zw: 10
VAT 0%: 13
VAT 5%: 15, 16
VAT 8%: 17, 18
VAT 23%: 19, 20
--- 
sprzedaż Faktury VAT 
Typ: FA_V
przy zastosowaniu stawki* oo  
VAT należny: 31
VAT należny: 31

zakup materiałów Typ: KOSZ,  
zakup usług  Typ: KSZU, 
PZ towary handlowe Typ: PZ
korekta zakupu Typ: zwPZ
korekta zakupu towarów Typ: korPZ
VAT należny: ---- VAT naliczony: 44, 45
VAT naliczony: 45, 46
zakup środków trwałych
Typ: SrTrw,  
VAT należny: ---- VAT naliczony: 42, 43
VAT naliczony: 43, 44
Eksport usług – invoice NP
Typ: Inv
wariant VAT: podatek rozlicza nabywca
---------------------------
księgowość - fakturowanie:
faktura NP - invoice
VAT należny: 11
VAT należny: 11
--- 
Eksport usług – invoice NP
Typ: Inv
wariant VAT: opodatkowanie UE 28b
---------------------------
księgowość - fakturowanie:
faktura NP - invoice
VAT należny: 11, 12
VAT należny: 11, 12
--- 
Eksport usług – invoice NP
Typ: Inv
wariant VAT: nie podlega VAT
---------------------------
księgowość - fakturowanie:
faktura NP - invoice
VAT należny: ---  ---
import usług
Typ: iusl
wariant VAT: ----
VAT należny: 27, 28
VAT należny: 27, 28
VAT naliczony: 44, 45
VAT naliczony: 45, 46
import usług
Typ: iusl
wariant VAT: opodatkowanie UE 28b
--------------------------
księgowość - fakturowanie:
Import usług – IUSL
VAT należny: 29, 30
VAT należny: 29, 30
VAT naliczony: 44, 45
VAT naliczony: 45, 46
VAT od importu
Typ: FI
wariant VAT: ----
VAT należny: ---  VAT naliczony: 44, 45
VAT naliczony: 45, 46
VAT od importu
Typ: FI
wariant VAT: import bezpośredni 33a
VAT należny: 25, 26
VAT należny: 25, 26
VAT naliczony: 44, 45
VAT naliczony: 45, 46
faktura EXPORT
Typ: FX
wariant VAT: ---
---------------------------
księgowość - fakturowanie:
faktura Export
VAT należny: 22
VAT należny: 22
--- 
WNT
Typ: WNT
wariant VAT: ---

stawka: 
ZW  
ZW (wntVatZwolnione=1)
NP

VAT należny: 23, 24
VAT należny: 23, 24VAT należny: 23, 24 
VAT należny: 23, 24 
---

VAT naliczony: 44, 45
VAT naliczony: 45, 46--- 
VAT naliczony: 44, 45 
--- 
WNT
Typ: WNT
wariant VAT: WNT inny okres
wg data księgowania
VAT należny: 23, 24
VAT należny: 23, 24
wg data VAT
VAT naliczony: 44, 45
VAT naliczony: 45, 46
Faktura NAB
Typ: fNab
wariant VAT: ---
VAT należny: 34, 35
VAT należny: 34, 35
VAT naliczony: 44, 45
VAT naliczony: 45, 46
zakup materiałów Typ: KOSZ,  
zakup usług  Typ: KSZU, 
PZ towary handlowe Typ: PZ
przy zastosowaniu stawki* oo  
* o - jak olga ;
VAT należny: 34, 35
VAT należny: 34, 35
VAT naliczony: 44, 45
VAT naliczony: 45, 46
opcja: sad - wnt

WNT
Typ: WNT
VAT należny: 23, 24
VAT należny: 23, 24
VAT naliczony: 44, 45
VAT naliczony: 45, 46
korekta opodatkowania REK
Typ: potZ

rodzaj: korekta VAT należny
data księgowania
data VAT
(+) VAT należny: 19, 20
(-) VAT należny: 19, 20 
------
------ 
korekta opodatkowania REK
Typ: potZ

rodzaj: korekta VAT naliczony
data księgowania
data VAT
------------
------------ 
(-) naliczony: 49
(+) naliczony:50

Daty dokumentów

Rejestry VAT - zgodnie z polami
Magazyn:
DataWystawienia = data faktury [odbiorcy]
DataSprzedazy = księgowany [odbiorcy]

Dla przełącznika (w opcji dane systemu):
  • magazyndataVAT=1
    JPK - dokument zaliczany wg "daty VAT"
  • ksiegowaniewgsp=1
    "księgowany" - przechodzi data sprzedaży 

Raporty fiskalne a faktury


Interpretacja:

Przykładowo - jeśli podatnik udokumentuje paragonem sprzedaż na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, gdyż nie miał świadomości, że nabywca jest podatnikiem VAT na rzecz którego, zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) obowiązkowe jest wystawienie faktury - gdy taki nabywca pod koniec miesiąca zwróci paragony i zażąda wystawienia faktury, wówczas takich faktur (skoro paragony zostały ujęte w dowodzie „Raport fiskalny okresowy”) nie należy ujmować w strukturze JPK „Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT-JPK_VAT”, lecz ująć wyłącznie w strukturze JPK „Faktury VAT-JPK_FA”
Uwaga :
O ile struktura JPK „Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT-JPK_VAT” z założenia powinna uzgadniać się do danych zawartych w deklaracji VAT, to struktura JPK „Faktury VAT-JPK_FA” nie musi się uzgadniać do deklaracji VAT.

 Powiązane posty:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.