Kontrahent - wybór rodzaju dokumentu sprzedażowego

Podczas tworzenia dokumentu  tj. Faktura VAT istnieje również możliwość utworzenia innego dokumentu potwierdzającego sprzedaż. Rodzaj dokumentu zależy od ustawień jakie są wprowadzone dla danego kontrahenta. Jeżeli sprzedawca chce wystawić dla danej transakcji np. paragon powinien odpowiednio skonfigurować ustawienia dla wybranego klienta.

W oknie Faktura VAT, należy zaznaczyć wybranego nabywcę, a następnie wybrać opcję edycja. W przypadku nowego kontrahenta wybrać opcję dopisz.W wyświetlonym oknie edycji/dopisywania nabywcy należy wybrać rodzaj z listy, który zostaje wyświetlony w formie rozwijalnej listy po kliknięciu w pole .


Wybór rodzaju jest niezbędny, gdy sprzedawca chce wystawić nabywcy np. paragon.

Tematy powiązane:


Jak przeprowadzić aktualizację programu?

Podczas pracy z programami Madar7, KPR Madar oraz Deklaracje należy pamiętać o częstym przeprowadzaniu aktualizacji, ponieważ są one modernizowane z powodu zmian w obowiązującym prawie lub zapotrzebowaniem na nową funkcjonalność. Aktualizacja do najnowszej wersji nie jest procesem skomplikowanym i aby wykonać należy posłużyć się opcją: Administracja - narzędzia - aktualizacja.


Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlone okno informujące o postępie aktualizacji programu


Po ukończeniu zostanie wyświetlony komunikat.


Aby sprawdzić do jakiego numeru wersji został zaktualizowany program należy dwukrotnie kliknąć w tło programu, co spowoduje wyświetlenie okna z niezbędnymi informacjami m.in z numerem wersji.


Ważne!

Po wykonaniu aktualizacji należy zrestartować program!

Uwaga!

W przypadku programów Deklaracje oraz Invoicer aktualizacja programu jest dostępna pod opcją:
 • w programie Deklaracje formularze - pomoc - aktualizacja programu

 • w programie Invoicer help - aktualizacja programu


Inne metody aktualizacji

Możliwe jest również "ręczne" zaktualizowanie programu. Aby to wykonać należy:

 1. wejść na stronę http://madar.com.pl/pobierz.html
 2. wybrać odpowiedni program, który chcemy zaktualizować i pobrać,
 3. zainstalować i uruchomić program w katalogu, gdzie dotychczas pracowała wcześniejsza wersja programu.
Odbilansowanie zapłaconego dokumentu


W programie zapłata za dokument powoduje zmianę w bazach niezapłaconych. Jeżeli wpłata została dokonana wcześniej, niż wprowadzona faktura - takie operacje należy zbilansować.
Operacją odwrotną jest odbilansowanie.

Rejestry VAT - odbilansowanie

Należy w opcji rejestry VAT ustawić się na dokumencie i wybrać opcję: operacje - odbilansowanie.


 1. Przywraca dokument jako niezapłacony.
 2. Ustawia płatność jak "niezapłaconą".

Baza - odbilansowanie 

Należy w opcji administracja - bazy [kasjer] ustawić się na dokumencie zapłaty i wybrać operacje - odbilansowanie.
 1. Przywraca dokument powiązany jako niezapłacony.
 2. Kasuje rodzaj płatności (pozostaje jako zwykła wpłata / wypłata) - jednocześnie zapłata znika z bazy w rejestrach VAT.Posty powiązane:

Korekta faktury VAT [?]

Madar  pozwala na wystawienie korekty dowolnej faktury. Korektę faktury w opcji korekta faktury VAT w Księgowości można wystawić na dwa sposoby:
- wypełniając ręcznie wszystkie wymagane pola,
- wczytując fakturę pierwotną, która ma zostać skorygowana (większość pól wypełni się automatycznie).  Należy wczytać korygowaną fakturę poprzez klawisz poprawa (wybrać korygowaną fakturę z listy wyświetlonych dokumentów).Po wczytaniu faktury, której ma dotyczyć korekta zostaną uzupełnione automatycznie  odpowiednie polaNastępnie należy w sekcji Korekta winno być wypełnić pola  właściwymi danymi. Korektę można wykonać na zmianę ilości, ceny czy stawki VAT. Cały dokument (korektę do faktury) zapisujemy klawiszem zatwierdź. W oknie wystawiania korekty możliwy jest również podgląd wydruku w opcji akcja - podgląd wydruku.


Zwiększenie ilości pozycji w sekcji "Korekta winno być"


Możliwe jest zwiększenie ilość pozycji w sekcji Korekta winno być w opcji Administracja - operacje - dane systemu w pierwszej wolnej linii należy wpisać pozycjiKFV=20 (w tym przypadku liczba 20 oznacza, że na korekcie ma znajdować się 20 pozycji). Następnie należy kliknąć zapisz i przelogować się/uruchomić ponownie program.

Tematy powiązane:

Rodzaje faktur
Wystawienie fakturyUstawienie maksymalnej wartości faktury - "Zakaz przekroczenia limitu sprzedaży"

W programie Madar istnieje możliwość ustawienia maksymalnej wartości na jaką mogą opiewać wystawiane faktury. Ustawienie tej kwoty możliwe jest poprzez wprowadzenie odpowiedniego polecenia w danych systemu w opcji  Administracja - operacje.
W pierwszej wolnej linii należy wpisać: 
limitsprzedazy =200000
gdzie 200000 oznacza, że limit wartości wystawianej faktury nie może przekroczyć 200 000 złPo zapisaniu wprowadzonych zmian, należy uruchomić ponownie progam lub się przelogować.

W przypadku próby wystawienia faktury na wyższą wartość niż ustawiony limit program wyświetli komunikat o przekroczeniu. Użytkownik może wystawić fakturę na wyższą kwotę niż ustawiony limit klikając w klawisz odbezpiecz i następnie potwierdzając takie odbezpieczenie swoim loginem i hasłem. Aby jednak możliwe było odbezpieczenie ustawionego limitu i wystawienie faktury na wyższą wartość, użytkownik musi posiadać uprawnienie przekroczony kredyt.

Uprawnienie to można znaleźć w Uprawnieniach na zakładce 'magazyn'.Tematy powiązane:

Zamówienie importowe

Zamówienie importowe jest dokumentem zamówienia towarów lub usług do dostawcy zagranicznego.
W zamówieniu importowym stawka VAT domyślnie wynosi 0%. Jeśli stawka VAT ma być naliczona zgodnie z przypisaną do wybranego asortymentu to należy wybrać opcję operacje - naliczanie VAT.

W menu dostępne są następujące opcje:
 • wydruk - pozwala na generowanie takich wydruków jak: dowód dostawy, faktura proforma, wydruk angielski, wydruk niemiecki i inne,
 • transmisje - zawiera opcje zapisu i wczytania z różnych formatów, możliwość awaryjnego odtworzenia po awarii,
 • operacje - sortowanie wg nazwy, generowanie wg zamówienia odbiorcy, generowanie dla dostawcy oraz naliczanie VAT. (Domyslnie naliczanie VAT w tym dokumencie jest wyłączony, ponieważ jest to dokument dewizowy.  Na życzenie użytkownika może zostać włączone naliczanie VAT np. dla zamówień krajowych w walutach obcych.)
 • zestawienia - możliwe jest utworzenie zestawień podsumowujących m.in. bazę, rozliczenie szzczegółowe, prognozę realizacji, rejestru, gotowości, rozliczenia i zamówień niezapłaconych,
 • zmiana statusu - opcja pozwala na ustawienie statusu dokumentu, ktory jest dopisywany/edytowany. 


Tematy powiązane:

Zamówienie od odbiorcy [?]

Zamówienia od odbiorcy - generowanie z innych modułów ∴

Portal pracownika - jak sprawdzić swoją pensję ∴

Pracownik, który chce skorzystać z Kiosku Pracowniczego musi uruchomić w przeglądarce internetowej adres, pod którym Pracodawca posiada wersję mobilną programu.

https://...............

Pojawia się okno sytemu do logowania:
Logowanie

Pracownik loguje się do programu wpisując jako login swój adres e-mail oraz wygenerowane przez system hasło.Pierwsze logowanie

Jeśli pracownik loguje się pierwszy raz w oknie logowania do programu:
1) Kliknąć "nie pamiętasz hasła?"

W oknie wprowadzić swój adres e-mail i nacisnąć klawisz [email].

Na skrzynkę poczty elektronicznej pracownika przyjdzie wiadomość z linkiem, pod którym zobaczy wygenerowane hasło.

Jakie dane są dostępne


[wnioski] - możliwość złożenia wniosku urlopowego
[stan pracownika] - dane kadrowe dotyczące zalogowanego pracownika
[RMUA]  - dane ZUS w postaci RMUA dotyczące zalogowanego pracownika
[pensje] - zestawienie wypłaconych wynagrodzeń dla zalogowanego pracownika


Portal pracownika

Portal Pracownika to opcja, do której ma dostęp każdy pracownik po zalogowaniu w systemie podając e-mail oraz hasło.


Jak wygląda portal pracownika?

Z poziomu programu dane widoczne w tej opcji widoczne są w opcji CRM - PORTAL pracownika.


Po wybraniu pracownika z listy - pojawia takie samo okno, jakie będzie wyświetlało się pracownikowi:


Konfiguracja programu


Aby pracownik mógł się zalogować musi mieć wpisany adres e-mail (pracownik-zakładka identyfikacja-pole EMAIL).


Tematy powiązane: