Lista płac - jak wprowadzić zwrot składek ZUS ∴

Kwotę zwrotu składek wynikającą z niesłusznie potrąconego ubezpieczenia rentowego i emerytalnego, w związku z ograniczeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wprowadza się w zdefiniowane pole (na przykład 10), przypisane do pola 45 dodatkowe chorobowe

$45=$10
 Kwota ta powinna zostać opodatkowana oraz naliczone składki ZUS.

Przykładowy sposób wyliczenia:
zapłacone składki na ubezpieczenie: 417,75
zaliczka na podatek (32%): 101,00
składka zdrowotna: 37,60Zobacz:
Lista płac - konfiguracja składników wynagrodzenia i wydruku

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.