Kontrahent - wybór rodzaju dokumentu sprzedażowego

Podczas tworzenia dokumentu  tj. Faktura VAT istnieje również możliwość utworzenia innego dokumentu potwierdzającego sprzedaż. Rodzaj dokumentu zależy od ustawień jakie są wprowadzone dla danego kontrahenta. Jeżeli sprzedawca chce wystawić dla danej transakcji np. paragon powinien odpowiednio skonfigurować ustawienia dla wybranego klienta.

W oknie Faktura VAT, należy zaznaczyć wybranego nabywcę, a następnie wybrać opcję edycja. W przypadku nowego kontrahenta wybrać opcję dopisz.W wyświetlonym oknie edycji/dopisywania nabywcy należy wybrać rodzaj z listy, który zostaje wyświetlony w formie rozwijalnej listy po kliknięciu w pole .


Wybór rodzaju jest niezbędny, gdy sprzedawca chce wystawić nabywcy np. paragon.

Tematy powiązane:


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.