Księgowość FK na co dzień

Księgowanie w ramach okresu rozliczeniowego wymaga szeregu operacji w programie: ewidencja dokumentów zakupu i sprzedaży, płatności, magazynowych - innych dowodów księgowych, księgowanie do księgi głównej, wydruki deklaracji podatkowych.

Poniżej zebrane zostały kolejne czynności.


Wprowadzanie dokumentów (księga pomocnicza)

Dokumenty zakupu i sprzedaży 

Płatności 

Inne dowody księgowe


 PKR - polecenie księgowania ręczne
Inne księgowania - przeksięgowania związane z kontrahentami
   Porównaj:  Bilans otwarcia dla kontrahentów

Inne wykonywane operacje:

 1. Potwierdzenia sald
 2. Ewidencja środków trwałych i naliczanie amortyzacji 
 3. Naliczanie odsetek i wystawianie noty 


  Pensja w części finansowana przez budżet, w części przez pracodawcę ∴

  W jaki sposób sporządzić rekord w ewidencji płacowej pracownikowi, którego wynagrodzenie w części finansowane jest przez budżet (np. urlop macierzyński) a w pozostałej części finansowane jest przez pracodawcę (urlop bądź wynagrodzenie za pracę)?

  Ewidencja w kadrach

  Pracownik powinien mieć zarejestrowane w systemie:
  1) zgłoszenie do ubezpieczeń z odpowiednim kodem ubezpieczenia
  opcja Kadry-Płace - Umowy o pracę  
  pole rodzaj: [zgłoszenie do ubezpieczeń].


  2) przerwę w zatrudnieniu oraz w opłacaniu składek (płatności przez budżet) z odpowiednim kodem
  opcja Kadry-Płace - Umowy o pracę  
  pole rodzaj: [urlop wychowawczy].
   


  Ewidencja na liście płac

  Po sporządzeniu zgłoszenia do ubezpieczeń można przystąpić do sporządzania rekordu w ewidencji płacowej. W opisywanej sytuacji należy sporządzić dwa takie rekordy - jeden dla części wynagrodzenia finansowanego przez budżet a drugi dla wynagrodzenia finansowanego przez pracodawcę. Należy kliknąć w opcję Kadry-Płace - lista płac - dopisz, po przejściu na zakładkę księgowanie przy prowadzonym Planie pracy zobaczymy ekran podobny do poniższej przedstawionego.

  PK - księgowanie kompensaty ∴

  Kompensaty księguje się w opcji PKR

  PKR polecenie ksiegowania
  Należy skorzystać z  zaprojektowanych wzorców rejestrów. Po wybraniu opcji pojawi się lista.
  1) Ustawić daty wybierając w menu zmiana zakresu.
  2) Wybrać pozycję Kompensaty.

  Dopisanie (jednorazowe) do wzorca:

  1) Nacisnąć klawisz [dopisz]
  2) Wypełnić wzorzec
  - wpisać nazwę (treść tego pola będzie przeniesiona do PK)
  - wybrać w polu rejestr: kompensaty


  3) Zapisać - wybierając klawisz [zatwierdź].


  Zobacz: PK - wzorce rejestrów
  Wnioski pracownicze [?]

  Madar7 pozwala na wprowadzanie wniosków pracowniczych zarówno przez samych pracowników (w portalu pracownika) jak i przez kadrowca (użytkownika systemu). Możliwe jest ewidencjonowanie następujących rodzajów wniosków: urlop na żądanie, urlop taryfowy, opieka, urlop okolicznościowy, wolne za pracę w dzień świąteczny, chorobowe, planowany urlop, delegacja krajowa, delegacja zagraniczna.  Zaakceptowane wnioski należy:
  1. Zarejestrować w module Absencje - Jak wpisać absencję
  2. Oznaczyć akceptację:

  Lista płac - wynagrodzenie a nieobecność w pracy ∴

  Rejestracja nieobecności

  Rejestracja nieobecności powinna przebiegać w następujący sposób:
  1) Absencje
  Absencje - lista   2) Plan pracy 
  UWAGA! Wpisy w opcji Absencje przechodzą automatycznie do planu pracy.

  Plan pracy - lista  3) Lista płac
  UWAGA! Wpisy z opcji plan pracy przechodzą automatycznie do listy płac.


  Pomniejszenie pensji

  Przy wprowadzonych danych jak powyżej pensja obniża się automatycznie.
  W polu 22 stawka miesięczna widoczna jest pełna kwota
  W polu 29 wynagrodzenie za miesiąc wyliczone jest wynagrodzenie za czas pracy.

  Obliczenia

  Samego obliczanie wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy (choroby, urlopu) dokonuje się na liście płac w zakładce [księgowanie].

  (1)
  Do kalendarzyka wprowadzają się symbole oznaczające nieobecność. Mogą zastać wprowadzone ręcznie, bądź zostać przepisane przez program z planu pracy.
  Najczęściej używane:
  c - wynagrodzenie chorobowe z zakładu pracy
  C - zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego
  u - urlop taryfowy

  (2)
  Wyliczenie kwoty odbywa się w okienku [zasiłek / URLOP].

  Więcej informacji na temat wyliczenia:
  Lista płac - obliczenie wynagrodzenia za czas nieobecności ⇑
  Pensje - parametry
  Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego/zwolnionego w środku miesiąca

  Księgowość - FAQ
  Lista płac - jak rozpocząć •

  1. Dopisać pracowników

  Pracowników można dopisać bezpośrednio przy tworzeniu listy płac. Zalecane jest na początek dopisać paru pracowników wcześniej:
  Zobacz:

  Lista pracowników
  Dopisywanie nowego pracownika
  2. Założyć listę płac (nagłówek)

  Tworząc pierwszą listę płac należy wybrać z menu Lista płac.


  Naciskając klawisz [nowa lista] dopisać nową listę płac (nagłówek listy)
  Zobacz:
  Lista płac - nagłówek listy  3. Wpisać pensję dla pracownika

  Wypłaty dopisuje się dodając kolejne pozycje poprzez klawisz [dopisz].

  Zobacz:
  Płace - wprowadzanie na listę płac

  4. Wydrukować listę (paski)

  W menu [wydruki]  


  5. Eksport do płatnika 

  Eksport danych płacowych do Płatnika wykonywany jest z poziomu listy płac (bądź umów zleceń) poprzez wywołanie klawisza [płatnik].

  6. Ewidencja absencji

  Program pozwala również na wyliczenie wynagrodzenia za czas pracy oraz za czas nieobecności. Zakładka [księgowanie] służy do ewidencji nieobecności, obliczania wynagrodzenia za czas choroby i urlopu oraz wprowadzania definicji księgowania.
  Więcej:
   Lista płac - wynagrodzenie a nieobecność w pracy

  Na co zwrócić uwagę:

  1. Skąd pobierane są dane do pensji
  2. Umowy o pracę
  3. Jak dodać własne pola do listy: Lista płac - konfiguracja składników wynagrodzenia i wydruku
  4. Jak zrobić przelewy bezpośrednio z list płac
  5. Gdzie wystawić deklarację PIT-11: Deklaracje PIT-11
  6. Jak połączyć MADAR z Płatnikiem: Konfiguracja płac i kadr
  7. Jak przesłać listę do programu Płatnik
  8. Płace - lista płac- obliczanie wynagordzenia za czas nieobecności
  9. Podstawa składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego
  10. Pensje - parametry

  Lista płac - nagłówek listy [?]

  Wypłaty w danym miesiącu są grupowane na listach płac.Przed wprowadzeniem pensji pracowników konieczne jest więc założenie nowej listy płac (nagłówka), w której zdefiniuje się podstawowe dane dotyczące listy.


  Uwagi:
  Daty z pól związanych z miesiącem wypłaty, naliczeniem i wypłatą przepiszą się do każdej pensji pracownika.
  Podobnie obowiązek dni i godzin pracy (chyba, że inna ilość zostanie wprowadzona do planu pracy)

  Pole:
  grupa list - określa numer listy płac - pozwalając na wypełnianie automatyczne list płac

  W zakładce [parametry]


  [v] nie do urlopu - wypłacone pensje nie będą brane do podstawy urlopowej
  [v] druga wypłata - ZUS - wypłacona pensja będzie doliczana do innej wypłaty w danym miesiącu przy przekazywaniu do Płatnika


  Powiązane posty
  Konfiguracja składników wynagrodzenia i wydruku listy
  Obliczenie wynagrodzenia za czas nieobecności
  Skąd pobierane są dane do pensji
  Postawa składek ubezpieczenia emerytalnego i rentowego