Kompensata

W programie zazwyczaj wprowadza się zapłaty do raportów kasowych bądź bankowych wskazując konkretną fakturę. Taka operacja powoduje to, że zostają traktowane przez program jako zapłacone.
Jeśli dokumenty mają być połączone z innymi stosuje się kompensatę.
Kompensata umożliwia połączenie dokumentów różnego typu np. faktur zakupu i sprzedaży dla różnych kontrahentów.


Okienko kompensaty

Na górze okienka znajdują się pola dotyczące podsumowań dokumentów wpisanych do kompensaty.
Pod danymi dotyczącymu daty i numeru znajdują się klawisze do przełączania pomiędzy dokuemntami wczytanymi z różnych baz:
 • rejestry - z opcji rejestry VAT
 • należności - z opcji handel - sprzedaż
 • zobowiązania  - z opcji handel - zakupy
Obok każdej pozycji znajduje się okienko [WN / MA], w którym podawane są szczegółowe informacje dotyczące dokumentu:
Wczytywanie  pozycji niezapłaconych

 Są trzy sposoby wczytywania pozycji niezapłaconych do kompenasty
 1. Wybranie kontrahenta w polu kontrahent.
  Program zapyta się czy wczytać transakcje i po odpowiedzi Tak pozycje niezapłacone zostaną wczytane do kompensaty.   
 2. Wypełnienie okienka po wybraniu opcji wczytywanie.
  W okienku tym można podać kontrahenta oraz przedział czasowy - w takim przypadku zostaną wczytane niezapłacone tylko z podanego okresu.
 3. Wybranie odpowiedniej bazy (rejestry, należności, zobowiązania) - wejście do okienka [MA / WN], wyszukaniu i wybraniu pojedynczego dokumentu do kompensaty.
Niezależnie od sposobu wyboru - operacje te można wykonywać wielokrotnie, dla różnych kontrahentów. Program zapyta wtedy wyzerować.
Tak - wybrane wcześniej operacje zostaną skasowane i pojawią się tylko te, które właśnie wybieramy,
Nie - te dokuemnty, które właśnie wybieramy zostaną dopisane do kompensaty.

Zapisanie kompensaty

Aby można było zapisać dokument kompensaty nie może być różnicy pomiędzy kwotami wynikającymi z należności i zobowiązań. W przypadku różnicy należy jedną z kwot poprawić tak, by suma należności i zobowiązań była taka sama - pozostała część kwoty pozostanie jako niezapłacona.
Zatwierdzenie dokumentu kompensaty i jej wydruk następuje poprzez naciśniecie klawisza [zatwierdź].

W wyniku kompensaty jest tworzony dokument KMPS. 


Anulacja kompensaty

W utworzonej wcześniej kompensacie nie można zmieniać pojedynczych pozycji. Można ją anulować i wystawić na nowo.
 • Anulacja
  Anulowania kompensaty dokonuje się poprzez wczytanie kompensaty podając datę i numer oraz wybrania opcji anulacja dokumentu
 • Ponowne wystawienie
  Po wykonaniu anulacji należy wystawić ja jeszcze raz. W przypadku, gdy chcemy zapisać ja z takim samym numerem, jak anulowany dokument – przed zatwierdzeniem należy podać właściwy numer w pole numer.

Więcej informacji w: Instrukcji obsługi w rozdziale "Płatności - Kompensata".

Zobacz:
PK - ksiegowanie kompensaty
Księgowość FAQBrak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.