Sumowanie ilości sprzedawanego asortymentu podczas wprowadzania faktury

 Handel    Sprzedaż FVAT 
Program Madar daje możliwość automatycznego sumowania ilości wprowadzanego do faktury asortymentu. Taka funkcjonalność może być wykorzystywana w bardzo różnych celach i niejednokrotnie wynika to ze specyfiki prowadzonej działalności czy też organizacji sposobu prowadzenia sprzedaży. Program sumuje ilości poszczególnych pozycji na fakturze.

Tego typu informacja może być użyteczna np w przypadku:
  • Faktura na te same produkty, które różnią się wyłącznie jakąś cechą (np. kolorem), natomiast istotna jest informacja ile produktów ogółem zawiera się na fakturze.
  • Faktura na różne produkty natomiast od sumarycznej ilości produktów zależy wielkość opłaty transportowej
  • Od ilości produktów na fakturze zależy dołączenie do zamówienia określonego gratisu


Jak ustawić program aby wyświetlana była sumaryczna ilość produktów na fakturze


W opcji administracja - operacje - dane systemu należy podać następującą komendę headerilosc=1. Po ponownym zalogowaniu do programu w nagłówku okienka wprowadzania faktury będzie umieszczona informacja o ilości na fakturze.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.