Uprawnienia - lista

Administracja  Uprawnienia 
Administracja systemem w firmie często wymaga ustanowienia indywidualnych uprawnień dla poszczególnych osób i to nie tylko jako dostępu / braku dostępu do opcji - ale również poprzez wskazanie bądź wykluczenie dostępu do niektórych danych - numerów magazynów, kontrahentów, pracowników.

Lista nadanych uprawnień

W programie możliwe jest nadanie użytkownikowi dostępu jedynie do wybranych pozycji na listach - poprzez wybraniu rodzaju listy (katalogu, słownika) i wskazanie pozycji, do których dany użytkownik ma mieć dostęp.

Na liście widoczni są operatorzy (użytkownicy) oraz rodzaj uprawnienia. Poszczególne nazwy oznaczają:

  • [konta] z planu kont,
  • [kontrahenci] z listy kontrahentów,
  • [tematy] z listy tematów,
  • [magazyny] z listy magazynów (handel),
  • [pracownicy] z listy pracowników,
  • [stanowiska] z listy stanowisk stanowisk (księgowość),
  • [grupy l.płac] z listy grup list płac,
  • [akwizytorów] z listy akwizytorów,
  • [grup towarowych] z listy grup towarowych,
  • [dostawców towarów] z listy kontrahentów, będą widoczne tylko te towary których dostawca (na liście towarów) należy do listy.
Wewnątrz wskazuje się te pozycje, do których operator ma mieć dostęp.

Przykład - dostęp do wybranych magazynów

Nadanie uprawień dostępu tylko do wybranych magazynów, bez możliwości operacji i podglądu pozostałych.


UWAGA
W tym przypadku użytkownik nie może mieć zaznaczonego przełącznika [ ] wszystkie magazyny.Tematy powiązane na blogu:
Dopisywanie i edycja uprawnień
Nadawanie uprawnień użytkownikom

Więcej informacji w Instrukcji obsługi (.pdf) w rozdziale "Ustawienia programu".
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.