Uprawnienia - dopisywanie i edycja

Administracja  Uprawnienia 
W programie możliwe jest nadanie użytkownikowi dostępu jedynie do wybranych pozycji na listach (słownikach w programie).
Ekran uprawnienia pozwala na nadanie uprawnień danemu użytkownikowi tylko do konkretnych kontrahentów, towarów, kont itp.
W zależności od zakresu nadawanych uprawnień lub ograniczeń należy wybrać odpowiednią pozycję w polu rodzaj oraz z listy wybrać te pozycje, do których użytkownik ma mieć dostęp (podgląd i edycja).
  • [konta] z planu kont,
  • [kontrahenci] z listy kontrahentów,
  • [tematy] z listy tematów,
  • [magazyny] z listy magazynów (handel),
  • [pracownicy] z listy pracowników,
  • [stanowiska] z listy stanowisk stanowisk (księgowość),
  • [grupy l.płac] z listy grup list płac,
  • [akwizytorów] z listy akwizytorów,
  • [grup towarowych] z listy grup towarowych,
  • [dostawców towarów] z listy kontrahentów, będą widoczne tylko te towary których dostawca (na liście towarów) należy do listy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.