Kancelaria - dekretacja, czyli statusy i ikonki na liście ∴

Dekretacja

Dekretacją korespondencji nazwano w programie przypisywanie pisma do poszczególnych operatorów, dla których pismo jest przeznaczone.
Można wprowadzić do 7 operatorów docelowych, który może być zarówno konkretną osobą, jak i operatorem grupowym, do którego przynależą konkretne osoby. Za dekretację i przekazywanie odpowiedzialne są pola w zakładce [rozdzielnik].

Pola mające wpływ na status


przypisane - operator do wprowadzenia z listy operatorów

OKIENKO [WYKONANO] 
termin - planowana data wykonania, jeśli nie wypełniona - automatycznie wpisane +1 dzień
  UWAGA! - pola automatycznie przepisywane do 1-szej linii zakłądki [rozdzielnik]
INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU:
wykonano - operator wykonujący, data i godzina  wypełniana automatycznie
zamknięte - [ ] znacznik, że pismo zakończonewysłane - [ ] znacznik i data wysłania pisma
potwierdzenie odbioru - ustawiony [v] - jeśli otrzymane należy wpisać datę6 linii dotyczących operatorów w zakładce [rodzielnik] 
termin - planowana data wykonania 
operator - do wprowadzenia z listy operatorów ---
odbiór - [ ] znacznik, że pismo odebrane i pierwsza strona
akceptacja - [ ] znacznik, że pismo zaakceptowane
UWAGA nad kolumną znajduje się znacznik "włączający" konieczność akceptacji.
Status pisma

 • bieżące / otwarte
  pismo wchodzące  / wychodzące - nie zadekretowane lub z przypisanym operatorem wykonującym, a nie zakończone
Wymagające "działania":
 • do odbioru
  z przypisanym operatorem wykonującym, a nie zaznaczone [ ] odebrane
 • do akceptacji
  z przypisanym operatorem wykonującym, a nie zaznaczone [ ] odebrane
 • do wysłania
  pismo wychodzące - nie zaznaczone [v] wysłano i daty wysłania
 • do zamknięcia
  nie wypełnione [ ] zamknięte w okienku
Stan pisma
 • zamknięte
  ustawienie [ ] zakończono w okienku
 • przeterminowane
  z przypisanym operatorem wykonującym i terminem wykonania, a nie zamknięte
 • nieprzypisane
  nie zadekretowane - nie ma wprowadzonego operatora

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.