Operatorzy - lista

Lista wszystkich Operatorów, którzy posiadają uprawnienia do wybranych funkcji systemu Madar.


1. Opcja: Uprawnienia

Kontrolę dostępu do opcji w programie realizuje się poprzez zdefiniowanie praw "wejścia" do modułów i opcji w programie. Ponadto można ograniczyć:
  • prawo do modyfikacji danych (bieżących, starszych, zamkniętych),
  • dostęp do katalogów,
  • kasowanie danych,
  • dostęp do podfirm  

2. Opcja: Dopuszczenia

Często jest wymagane ustanowienia indywidualnych uprawnień - poprzez wskazanie bądź wykluczenie dostępu do niektórych danych - numerów magazynów, kontrahentów, pracowników.
W programie możliwe jest nadanie użytkownikowi dostępu jedynie do wybranych pozycji na  listach - poprzez wybraniu rodzaju listy (katalogu, słownika) i wskazanie pozycji, do których dany użytkownik ma mieć dostęp.

3. Opcja:  Ewidencje

Uproszczony moduł uprawnień użytkowników. Ustawia się w niej dodatkowo dostęp do dashboardu, spraw i CRM.


Aby zmienić uprawnienia poszczególnym operatorom należy ich edytować - więcej na temat edycji operatorów można przeczytać w poście Operatorzy - edycja

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.