Budżet - lista

Lista, na której ewidencjonuje się stany na określony dzień na kontach.
Najczęściej wykorzystywana do ewidencji bilansu otwarcia BO w PLN i dewizach - w poszczególnych latach.Do listy automatycznie przepisują się dane po wykonaniu opcji: plan kont - operacje - archiwizuj BO. Więcej informacji:

UWAGA
Opcja może też służyć do ewidencji budżetu (kwot planowanych).

Dekretacja raportów kasowych i bankowych

Korzystając z opcji Raporty: dekretacja można nie tylko wydrukować raport ale także przypisać do wpłaty lub wypłaty konto przeciwstawne czy też zbilansować dokumenty.

Zobacz również:
Poprawa zapisów w Kasjerze
Kurs "Jak płacić za dokumenty w kasie bądź banku"

Lista płac - konfiguracja składników wynagrodzenia i wydruku [?]

Do definiowanie składników wynagrodzenia oraz sposobu obliczeń służy opcja: lista płac - konfiguracja - definicje pól

Zakładka [program]

Wprowadza się nazwy nowych pól oraz definiuje sposób wyliczania.Pola do samodzielnego projektowania:
1 - 21 oraz 36 – 42 

Wszystkie zaprojektowane pola muszą zostać przypisane do odpowiednich stałych pól w programie po to, by mogło być naliczone wg nich wynagrodzenie. W polu program tworzy się tzw. program obliczeń.

Najważniejsze pola stałe:

50 wynagrodzenie za prace
51 dodatki jednorazowe
53 dodatki bez ZUS
57 razem potracenia (z netto)
58 ekwiwalenty (dodatki) do netto


Przykładowe ustawienia i programy

1) Dodatek nocny
- uzupełniana liczba godzin nocnych w polu 65 (ręcznie lub z planu pracy)
- kategoria w planie pracy: g
$59=$59 @n
$59=$59*$65
2) Zwrot składek
- kwotę zwrotu składek wprowadza się w zdefiniowane pole (na przykład 10) , przypisane do pola 45 dodatkowe chorobowe
$45=$10

Definicja wydruku (paski)

W zakładkach: [tabela A] [tabela B] definiuje się odpowiednio wydruki list płac.


 Klikając na puste pole można z listy wszystkich pól wybrać to, które ma być umieszczona na wydruku.

typ listy - sposób drukowanych danych: pozioma / pionowa / ilość kolumn
pola - do wyboru z listy pól - pełna lista dostępna pod klawiszem [kody].

Wydruk powinien być zakończony polem 202 ------

UWAGA! Klawisz [domyślnie] zdefiniuje tak, jak jest zaprojektowana tabela.Tematy powiązane