Budżet - lista

Lista, na której ewidencjonuje się stany na określony dzień na kontach.
Najczęściej wykorzystywana do ewidencji bilansu otwarcia BO w PLN i dewizach - w poszczególnych latach.Do listy automatycznie przepisują się dane po wykonaniu opcji: plan kont - operacje - archiwizuj BO. Więcej informacji:

UWAGA
Opcja może też służyć do ewidencji budżetu (kwot planowanych).

Dekretacja raportów kasowych i bankowych

Korzystając z opcji Raporty: dekretacja można nie tylko wydrukować raport ale także przypisać do wpłaty lub wypłaty konto przeciwstawne czy też zbilansować dokumenty.

Zobacz również:
Poprawa zapisów w Kasjerze
Kurs "Jak płacić za dokumenty w kasie bądź banku"

Lista płac - konfiguracja składników wynagrodzenia i wydruku [?]

Do definiowanie składników wynagrodzenia oraz sposobu obliczeń służy opcja: lista płac - konfiguracja - definicje pól zakładana [program]Pola do samodzielnego projektowania:
1 - 21 oraz 36 – 42 

Wszystkie zaprojektowane pola muszą zostać przypisane do odpowiednich stałych pól w programie po to,
by mogło być naliczone wg nich wynagrodzenie.
W polu program tworzy sie tzw. program obliczeń.

Najważniejsze pola stałe:

50 wynagrodzenie za prace
51 dodatki jednorazowe
53 dodatki bez ZUS
57 razem potracenia (z netto)
58 ekwiwalenty (dodatki) do netto


Przykładowe ustawienia i programy

1) Dodatek nocny
- uzupełniana liczba godzin nocnych w polu 65 (ręcznie lub z planu pracy)
- kategoria w planie pracy: g
$59=$248/$121
$59=$59*0.2
$59=$59*$65
W zakładkach: [tabela A] [tabela B] definiuje się odpowiednio wydruki list płac.Tematy powiązane