FK - niezgodność księgi głównej i pomocniczej

 Administracja     Testy 
Sprawdzenie całościowe zgodności obrotów i sald kont księgi głównej z odpowiadającymi im księgami pomocniczymi. Kolumny na wydruku nie powinny wykazywać żadnej kwoty - na zestawieniu pojawiają się kwoty przy kontach, dla których salda są niezgodne.

FK - Błędy na zestawieniu obrotów i sald

 Administracja     Testy 
Ponieważ do zestawień księgi pomocniczej brane dokumenty wprowadzone do systemu i nie jest wymagana ich prawidłowa dekretacja na poziomie wprowadzania dokumentów, czasem zdarza się, że zestawienie sald wykazuje niezgodność pomiędzy stroną Wn i Ma.

Zestawienie sald

 Księgowość     Wydruki 
Zestawienie obrotów i sald wykonuje się w opcji księgowość-wydruki-zestawienie sald.

Absencje - okienko: Jak wpisać absencję [?]

 Kadry - Płace    Absencje 
Opcja Absencje służy do rejestracji nieobecności w pracy poszczególnych pracowników. W opcji tej rejestrowane są zarówno nieobecności spowodowane absencją chorobową jak i wszelkiego rodzaju urlopami. Tak wprowadzone absencje mają bezpośredni wpływ na obliczanie wysokości za pracę.

Rejestracja absencji 

  1. Należy wejść do opcji Kadry-Płace - Absencje.
  2. Nacisnąć klawisz dopisz.
  3. Pojawi się okienko do wpisywania absencji.

Poprawa dokumenu w rejestrach VAT

 Księgowość    Rejestry VAT 
Poprawa pozycji na rejestrach VAT

Anulacja dokumentu z Rejestru VAT ∴

 Księgowość    Rejestry VAT 
Możemy anulować wpisany dokument w rejestrach VAT.
Należy zaznaczyć dokument do skasowania następnie wybrać Operacje - Anulacja dokumentu. 
Program zapyta czy na pewno anulować - i wykasuje pozycję.
 Anulacja dla "nowy dokument VAT" 

 Dokumenty zarejestrowane w kasie/banku jako nowy dokument VAT - przy próbie anulacji pojawia się komunikat: "dokument kasowy - zakaz anulacji"

Rejestr VAT - lista [?]

 Księgowość    Rejestry VAT 
Do rejestrów VAT wprowadzane są dokumenty zakupu i sprzedaży, w szczególności te, które:
- są związane z podatkiem VAT;
- mają być jako rozrachunki.
UWAGA - w programie można dołączyć fakturę elektroniczną.
Zobacz: ⇒ Elektroniczna faktura kosztowa - jak wprowadzać i przechowywać

Z panelu wybieramy Księgowość, a następnie klikamy Rejestry VAT. Pojawia się okienko rejestrów VAT:


Dopisywanie  pozycji

Pozycje do rejestru są dopisywane kolejno, zapisują się tu również wystawiane faktury.
dopisywanie - klawisz [dopisz]
modyfikacja - funkcja: akcja - aktualizacja F4
 
Zobacz też co znaczą ⇒ Ikony w rejestrach VAT

Wyszukiwanie pozycji:

  • selekcja pozycji poprzez wybranie raportu VAT lub kontrahenta, 
  • wyszukać po numerze / opisie - wpisując tekst w pole do wyszukiwania
  • wyszukać wg wybranego przez siebie okresu [podaj zakres]
  • wybrać sposób prezentacji kolumn na liście wg szablonu. 

Import dokumentów do rejestru z plików

Możliwy jest wczytanie dokumentów do rejestru VAT z plików zewnętrznych.
Import do rejestrów vat 
GITHUB: Import faktur

Anulacja dokumentu

Anulację dokumentu można przeprowadzić poprzez wybranie opcji  operacje - anulacja dokumentu.
Więcej informacji na temat anulacji dokumentu jest dostępne w poście:
Anulacja dokumentu z Rejestru VAT.

Bilansowanie i odbilansowanie

Wykonanie operacji bilansowania możliwe jest poprzez wybranie opcji operacje - bilansowanie.Operacja ta służy do "skojarzenia" ze sobą dokumentów zakupu/sprzedaży z potwierdzeniem zapłaty za wystawione faktury. Więcej informacji na temat bilansowania znajduje się w poście ⇒ Bilansowanie w momencie dopisywania do rejestru VAT.


Przeprowadzenie operacji odbilansowania można wykonać wybierając  operacje - odbilansowanie.

Operacja znajduje swoje zastosowanie w przypadku, gdy nastąpi niewłaściwe zbilansowanie i konieczne jest cofnięcie błędnej operacji.

Tematy powiązane


⇒ Jak dopisać zakup usług do Rejestrów VAT
⇒ Ikony w rejestrach VAT
⇒ Dopisywanie do rejestru VAT
⇒ Korekta VAT należnego i naliczonego po 150 dniach
⇒ Odliczenie 50% VAT od samochodów
⇒ Przyjęcie towaru z odwrotnym obciążeniem
⇒ Jak wprowadzić zakupy usług i kosztów
Import dokumentów z obcych systemów

Plan pracy - roczna karta planu pracy dla pracownika [?]

Dla każdego pracownika zakładana jest roczna karta do wpisania planu pracy oraz rozliczenia czasu pracy. Dodatkowo może być założona wspólna karta (kalendarz wzorcowy - zobacz: Tworzenie kalendarza wzorcowego) dla wszystkich pracowników do określenia obowiązujących w danym roku dni pracy, dni wolnych od pracy, świąt itp. Takich kalendarzy wzorcowych można założyć kilka