Rejestry VAT - okienko [?]


 Księgowość   Rejestry VAT 

Dopisanie dokumentu

Dokumenty gromadzone są na liście, dopisanie nowego następuje po naciśnięciu klawisza [dopisz].

Rodzaj rejestru

W pierwszym kroku wybieramy rejestr np.: towary handlowe, korekta zakupu towarów, materiały, sprzedaż faktury VAT. Dokumenty są grupowane w tzw. rejestry, prowadzona jest osobna numeracja w ramach rejestru oraz osobne wydruki.


Rodzaj rejestru jest ściśle powiązany ze:

Daty

Daty mają wpływ na dzień zaliczenia dokumentu w księgach, do deklaracji VAT-7 i JPK oraz terminu płatności.


 • księgowany - data księgowania dokumentu. Jeżeli VAT jest odliczany w tym samym miesiącu, w którym dokument jest księgowany, data ta powinna być taka sama, jak data księgowania,
 • data FA - data faktury sprzedaży bądź faktury (dokumentu) obcej przy zakupie bądź korekcie,
 • data VAT - data odliczenia VAT-u. Jeżeli odliczenie VAT następuje w tym samym miesiącu data ta musi być t a k a   s a m a jak data księgowania,
 • płatność - data dotycząca terminu zapłaty.

Numery i kontrahent

Następnie uzupełniamy numer dopisywanego dokumentu, wybieramy kontrahenta, wpisujemy tytuł oraz opcjonalnie wybieramy temat.

 • dokument -  oznaczenie numeru dokumentu
  1) wewnętrzny - nadawany przez program dla zakupu,
  2) numer faktury - dla sprzedaży.
  Istnieje możliwość zmiany numeracji. Na przykład program proponuje dla rejestru materiałów KSZ 0001. Jeżeli numeracja w przedsiębiorstwie zakłada oznaczenia np. zak 0001 wystarczy podać je i po zatwierdzeniu dokumentu potwierdzić pytanie ,,ustawić nową numerację".
 • dotyczy - numer i rodzaj dokumentu (z faktury) przy zakupie; w sprzedaży w pola te można wpisać dodatkowe uwagi. 
 • opis - opis zdarzenia gospodarczego.

Kwoty netto, VAT, brutto

Wybieramy stawkę VAT, wpisujemy kwotę netto


Księgowanie

FK
Przypisujemy odpowiednie konta. 
UWAGA! Dla typowych operacji można przygotować szablony 
Zobacz: Szablony księgowań w rejestrach vat 
Książka Przychodów i Rozchodów
Za sposób ujmowania dokumentu w PKPiR odpowiedzialne jest pole rodzaj.
Numery w nawiasach oznaczają numery kolumn. 

UWAGA! W przypadku rozliczania VAT struktura - wyróżniono 2 pola:
[13] pozostałe
[13] pozostałe - dot. tylko sprzedaży opodatkowanej

Dopisywanie miesięcznych raportów z kasy fiskalnej

Aby prawidłowo wprowadzić raport z kasy fiskalnej do Rejestru VAT w polu rejestry należy wybrać pozycję Sprzedaż utargi DET.


Szczególne przypadki dokumentów


Import usług / invoice NP - transakcje zagraniczne usługowe art.28b
Korekta REK - korekta odliczonego vat dla faktur niezapłaconych 150 dni po terminie
Faktura marża - ewidencja VAT i księgowa
Zakup samochodów i wydatki na eksploatację samochodów (paliwo)
Zakupy z odwrotnym obciążeniem
⇒ Zakup środka trwałego z WNT
⇒ Wpisanie remamentu likwidacyjnego do deklaracji VAT
⇒ Wprowadzanie dokumentów zakupu z Mechanizmem Podzielonej Płatności

Tematy powiązane:

VAT - ewidencja i rozliczanie
Syntetyka VAT - zestawienie rejestrów dla celów rozliczenia VAT
Rejestry VAT - FAQ 
⇒ VAT - ewidencja w rejestrach VAT w powiązaniu z polami w deklaracji VAT-7

6 komentarzy:

 1. Jak naliczyć w programie strukturę sprzedaży VAT do zakupów VAT oraz jak to zaksięgować?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zrozumiałam, że chodzi o stytuację, gdy kwotę podatku należnego można pomniejszyć proporcjonalnie o część kwoty podatku naliczonego, według współczynnika obliczonego za poprzedni rok obrotowy.

   Opis dodany jako temat powiązany:
   http://poznajmadar.blogspot.com/2013/01/odliczanie-vat-wedug-wspoczynnika.html

   Usuń
 2. Czy można usunąć pozycje z rejestru VAT? Oraz gdzie dopisywać składki zdrowotne tak żeby pojawiały się w KPIR oraz w rejestrze?

  OdpowiedzUsuń
 3. Dokumenty w rejestrze Vat można anulować. Należy dokument zaznaczyć a następnie wybrać opcję 'operacje - anulacja dokumentu'. Składki zdrowotne należy dopisywać w Zleceniach.

  OdpowiedzUsuń
 4. Elektroniczne faktury, to spora wygoda, są jakieś darmowe programy?

  OdpowiedzUsuń
 5. Darmowy program Invoicer.pl daje możliwość zapisu faktur w formacie PDF a następnie wysyłania ich kontrahentom.

  OdpowiedzUsuń

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.