CRM - dodawanie sprawy [?]

 Aby dodać sprawę należy wypełnić kartę nowej sprawy.
  1. Każda sprawa może być podzielona na etapy, z oznaczonymi innymi osobami kontaktowymi, operatorami, różnymi terminami realizacji.
  2.  Wprowadzone etapy widoczne są na liście w lewej części okna.
  3. Zamknięcie etapu polega na zaznaczeniu znacznika wykonano bądź zaniechano w parametrach etapu.
  4. Jeżeli na liście spraw wybrany jest termin realizacji, wyświetlany jest termin tego etapu, którego termin realizacji jest najwcześniejszy.
  5. Sposób wypełniania pól etapu może być zaprojektowany w scenariuszach i wybierana jako procedura etapu.

Informacje podstawowe

W lewej części okna znajduje się lista zawierająca kolejne [etapy] Sprawy - etapy.
Każdy etap sprawy może mieć swój krótki opis (,,przyjęcie zgłoszenia", ,,naprawa", ,,wydanie sprzętu" itp.) wprowadzony w pole dotyczy.
Większą ilość informacji wprowadza się w pole opisowe.

Przekazywanie zadań

Sprawa w typowych przypadkach jest ,,dokumentem", który ,,krąży" pomiędzy różnymi wykonawcami danego etapu. Przy każdym etapie rejestruje się sposób, datę i osobę (operatora) rozpoczynającą oraz termin, sposób i osobę wykonującą.Zakończanie sprawy

W zakładce parametry można podać informacje uzupełniające, jak również wprowadzić zakończenie sprawy.

Ustalenia do sprzedaży

Opcjonalnie można wypełnić także zakładkę produkty - możliwe jest przeniesienie danych do fakturowania.

 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.