Sprawy - etapy ∴

 Każda sprawa może być podzielona na etapy, z oznaczonymi innymi osobami kontaktowymi, operatorami, różnymi terminami realizacji:
  1. Wprowadzone etapy widoczne są na liście w lewej części okna. 
  2. Sposób wypełniania pól etapu może być zaprojektowany w scenariuszach i wybierana jako procedura etapu. 


Pola opisujące etap 

W lewej części okna znajduje się lista zawierająca kolejne etapy. Dla każdego etapu dostępne są następujące pola:
  • dotyczy - pozwala na wpisanie krótkiego opisu etapu. 
  • dla -  operator, do jakiego kierowany jest etap
  • procedura - pozycja wybierana z listy scenariuszyWiększą ilość informacji wprowadza się w pole opis, w którym można zamieścić wszystkie informacje opisowe, nie zawarte w opcjach sprawy czy etapu.

Załatwienie

Zamknięcie etapu polega na zaznaczeniu znacznika ∨ wykonano w parametrach etapu:


Zamknięcie sprawy - dokonuje się w zakładce [parametry].Tematy powiązane:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.