Wprowadzanie amortyzacji [?]

Przy wprowadzaniu środka trwałego do ewidencji (lub jego edycji) możliwe jest dopisanie amortyzacji tego środka.


Znaczenie pól

Amortyzacja za rok - wpisujemy rok za który są odliczenia,
Stawka amortyzacji - przepisywana z pierwszej strony,


[ ] Wyłącz obliczenia - jeśli chcemy uzupełnić je ręcznie,
[ ] Amort.miesięczna - odpisy naliczane miesięcznie,
[ ] Amort.kwartalna - odpisy naliczane kwartalnie,


Ważne! jeśli pola Amort.miesięczna, Amort.kwartalna, pozostawimy niezaznaczone, to system potraktuje to jako odpisy naliczane rocznie.

Współczynnik amortyzacji - w to pole standardowo wpisujemy "1",
Wartość początkowa - kwota początkowa przed i po przeliczeniu wg współczynnika aktualizacji,
Dotychczasowe umorzenie - kwota dotychczasowego umorzenia przed i po przeliczeniu wg współczynnika aktualizacji.

Metoda - do wyboru liniowa lub degresywna,
wsp.degresji - współczynnik degresji

Podstawa amortyzacji

Modernizacja data, kwota - możliwe jest wprowadzenie kwot zwiększających podstawę amortyzacji w danym roku. Od miesiąca następnego, w którym jest wprowadzony w polu data zwiększa się podstawa amortyzacji o wpisana wartość w pole Kwota.
Modernizacja środka trwałego


Roczny odpis

Na dole okienka pojawiają się kwoty amortyzacji w poszczególnych miesiącach.Tematy powiązane


Lista środków trwałych

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.