Środki trwałe - lista [?]

Opcja pozwala na prowadzenie ewidencji i obliczanie amortyzacji dla środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych. Lista ta zawiera zarówno środki trwałe amortyzowane, umorzone jednorazowo jak i inne ewidencje np. wartości niematerialnych i prawnych. Podstawowy podział jest dokonywany przy pomocy pola ewidencja.Dopisanie nowego jest możliwe po naciśnięciu przycisku [dopisz].


W poszczególnych okienkach i zakładkach jest możliwe wprowadzenie danych:
 1. Opisowych i ewidencyjnych w zakładce [parametry].
 2. Wydruk OT / LT po uzupełnieniu danych w zakładce [opis] - następuje poprzez wybranie z menu opcji dokumenty
 3. Środki trwałe o niskiej wartości - wprowadza się datę i kwotę jednorazowego umorzenia:
 4. Dla środków umarzanych - naliczenia i modernizacje dokonywane są latami, w okienkach pod klawiszami:
 5. Wydruki i zestawienia dostępne są w menu na liście.
  Zestawienia są wykonywane zbiorczo dla danej ewidencji.


Zestawienia:
 • ewidencja - ewidencja środków trwałych na podany dzień, według grup
 • Umorzone jednorazowo - zestawienie umorzenia środków o niskiej wartości, całkowicie umorzonych,
 • EWIDENCJA wg grup - ewidencja zbiorcza środków wg grup na podany dzień
 • zmiany stanu miesięcznie - zmiany dotyczące zakupu, modernizacji i likwidacji srodków w podanym okresie
 • ewidencja agregowana - ewidencja środków trwałych pogrupowana wg KRŚT
 • raport do inwentaryzacji 
 • raport modernizacji
 • spis inwentarza
AMORTYZACJA - tabele amortyzacyjne

 • miesięcznie,
 • niepodlegające PDOCH,
 • tabela roczna,
 • wartość netto.
 Dokumenty - wydruk dokumentów i zestawień:
 • OT - przyjęcie środka trwałego,
 • LT - likwidacja środka trwałego,
 • karta środka trwałego,
 • wydruki metki.
Operacje:
 • zakładanie nowego roku - zakładanie zbiorcze kart na nowy rok,
 • import miejsc z katalogu towarów - przy użytkowaniu miejsc ,
 • import TXT - opcja pozwalająca na import z pliku zgodnie ze schematem pól
 • test BZ - raport zgodności na dany rok BZ i BO,
 • kody do importu - kody do importu z pliku,
 • remanent - wejście do modułu remanentu
 • baza modernizacja, 
 • ustaw zakres.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Więcej informacji  można uzyskać po zapoznaniu z poniższymi postami:
Dopisanie środka trwałego: zakładka przedmiot
Import i eksport plików

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.