Badanie - Szkolenie - dopisywanie i edycja [?]

Ekran badanie-szkolenie służy do dopisywania i edycji różnego typu uprawnień, ukończonych kursów czy obowiązkowych badań i orzeczeń oraz związane z nimi przeróżne parametry.

Faktura VAT korekta - korygowanie sprzedaży z różnych tytułów

Po wejściu do opcji wystawiania faktury korekty pojawia się domyślny ekran 'FAKTURA VAT KOREKTA PZoV - zwrot', który pozwala na wystawienie korekty do wybranej faktury na zwrot produktów na niej zawartych.
Korekta faktury może być także wystawiana z różnych powodów jak np:
 • zmiana stawki VAT
 • zmiana ceny
 • zwrot towaru
 • zmiana ceny wg rabatu
 • zamiana na eksport

Bezpośrednio po wejściu do opcji wystawiania faktury korekty należy wybrać jej rodzaj (jeśli jest on inny niż zwrot towaru). Z górnego menu należy wybrać rodzaj jeszcze przed rozpoczęciem wystawiania faktury a następnie wskazać wybrany rodzaj z opisanych poniżej.

Operatorzy - lista

Lista wszystkich Operatorów, którzy posiadają uprawnienia do wybranych funkcji systemu Madar.


1. Opcja: Uprawnienia

Kontrolę dostępu do opcji w programie realizuje się poprzez zdefiniowanie praw "wejścia" do modułów i opcji w programie. Ponadto można ograniczyć:
 • prawo do modyfikacji danych (bieżących, starszych, zamkniętych),
 • dostęp do katalogów,
 • kasowanie danych,
 • dostęp do podfirm  

2. Opcja: Dopuszczenia

Często jest wymagane ustanowienia indywidualnych uprawnień - poprzez wskazanie bądź wykluczenie dostępu do niektórych danych - numerów magazynów, kontrahentów, pracowników.
W programie możliwe jest nadanie użytkownikowi dostępu jedynie do wybranych pozycji na  listach - poprzez wybraniu rodzaju listy (katalogu, słownika) i wskazanie pozycji, do których dany użytkownik ma mieć dostęp.

3. Opcja:  Ewidencje

Uproszczony moduł uprawnień użytkowników. Ustawia się w niej dodatkowo dostęp do dashboardu, spraw i CRM.


Aby zmienić uprawnienia poszczególnym operatorom należy ich edytować - więcej na temat edycji operatorów można przeczytać w poście Operatorzy - edycja

Użytkownicy - lista

Administracja  Użytkownicy 
Kontrolę dostępu do opcji w programie realizuje się poprzez zdefiniowanie użytkowników. Oprócz ustalania praw "wejścia" do modułów i opcji w programie można ograniczyć:
 • prawo do modyfikacji danych (bieżących, starszych, zamkniętych),
 • dostęp do katalogów,
 • kasowanie danych,
 • dostęp do firm ze zmiany firmy.

Uprawnienia - dopisywanie i edycja

Administracja  Uprawnienia 
W programie możliwe jest nadanie użytkownikowi dostępu jedynie do wybranych pozycji na listach (słownikach w programie).
Ekran uprawnienia pozwala na nadanie uprawnień danemu użytkownikowi tylko do konkretnych kontrahentów, towarów, kont itp.

Użytkownicy - dopisywanie i edycja

Administracja  Użytkownicy 
Podczas dopisywania (edycji) użytkownika programu Madar, można poza wybraniem loginu i nazwy wskazać szereg uprawnień, z których będzie tworzony użytkownik korzystał. Nie wybranie poszczególnych będzie równoznaczne z brakiem dostępu do takich funkcji.

Operatorzy - edycja

Operatorom można przypisać nie tylko dane, które ich charakteryzują, ale także nadać im odpowiednie, pożądane uprawnienia. Na pierwszej zakładce 'informacja' podajemy dane związane z osobą operatora.

Rozliczenie faktury zaliczkowej

W fakturze końcowej, która ma rozliczać fakturę zaliczkową wchodzimy w listę wystawionych faktur zaliczkowych: