Faktura VAT korekta - korygowanie sprzedaży z różnych tytułów

Po wejściu do opcji wystawiania faktury korekty pojawia się domyślny ekran 'FAKTURA VAT KOREKTA PZoV - zwrot', który pozwala na wystawienie korekty do wybranej faktury na zwrot produktów na niej zawartych.
Korekta faktury może być także wystawiana z różnych powodów jak np:
  • zmiana stawki VAT
  • zmiana ceny
  • zwrot towaru
  • zmiana ceny wg rabatu
  • zamiana na eksport

Bezpośrednio po wejściu do opcji wystawiania faktury korekty należy wybrać jej rodzaj (jeśli jest on inny niż zwrot towaru). Z górnego menu należy wybrać rodzaj jeszcze przed rozpoczęciem wystawiania faktury a następnie wskazać wybrany rodzaj z opisanych poniżej.

Zwrot towaru

Korektę faktury sprzedaży związaną ze zwrotem towaru wystawia się poprzez wybór faktury do której wystawiana jest korekta, w polu dotyczy faktury. Wszystkie dane wypełnią się automatycznie należy jedynie podać ilości zwracanych produktów

Jeśli faktura sprzedaży nie została wystawiona (zapisana) w systemie Madar wówczas należy wskazać, że korekta dotyczy nieznanej faktury - jak to zrobić opisano na końcu niniejszego postaZmiana stawki VAT

Korektę z rodzajem zmiana stawki VAT wystawia się, w przypadku w którym wystawiono fakturę na produkt/y z błędną stawką vatowską. Zanim jednak korekta taka zostanie wystawiona należy w katalogu towarów odnaleźć dany produkt, na który została wystawiona faktura i zmienić mu stawkę VAT na prawidłową. Towar musi mieć także podaną cenę sprzedaży w katalogu towarów

Po poprawie stawek w katalogu towarów można przystąpić do wystawiania korekty z rodzajem zmiana stawki VAT. W tym celu w pierwszym kroku wybiera się w polu dotyczy faktury wystawioną fakturę do której wystawiana jest korekta - wszystkie dane wypełnią się automatycznie należy jedynie podać ilości.

UWAGA! Wystawionej faktury korekty na zmianę stawki VAT nie wolno po wystawieniu poprawiać i zapisywać ponownie!
Jeśli faktura sprzedaży nie została wystawiona (zapisana) w systemie Madar wówczas należy wskazać, że korekta dotyczy nieznanej faktury - jak to zrobić opisano na końcu niniejszego posta

Zmiana ceny

Korektę na zmianę ceny wystawia się poprzez wybór faktury do której wystawiana jest korekta, w polu dotyczy faktury. Wszystkie dane wypełnią się automatycznie należy jedynie podać ilości i uzupełnić pole cena sprzedaży

UWAGA! w polu cena sprzedaży podaje się zawsze różnicę pomiędzy ceną ujętą na korygowanej fakturze a ceną prawidłową. W przypadku gdy korekta dotyczy wzrostu ceny wartość różnicy powinna być ujemna a w przypadku obniżenia ceny podaje się wartość dodatnią.
Przykład: Jeśli produkt sprzedano po 10 zł a miał być sprzedany po 12 zł to wówczas podaje się różnicę -2 zł; natomiast gdy cena sprzedaży wyniosła 5zł a powinna 4zł to wówczas podaje się różnicę 1zł (wartość dodatnia).

Jeśli faktura sprzedaży nie została wystawiona (zapisana) w systemie Madar wówczas należy wskazać, że korekta dotyczy nieznanej faktury - jak to zrobić opisano na końcu niniejszego posta


Zmiana ceny wg rabatu

Jeżeli wystawiana korekta dotyczy udzielenia procentowego rabatu na całą fakturę to wówczas należy w pierwszym kroku wskazać tę fakturę sprzedaży a następnie kliknąć rodzaj - zmiana ceny wg rabatu. Wyświetlony zostanie monit o podanie rabatu - podaje się procenty bez znaku "%".

Dotyczy nieznanej faktury

Korekta sprzedaży dotycząca nieznanej faktury ma w szczególności zastosowanie w przypadku faktur, które zostały wystawione poza systemem Madar (tz. nie możliwe jest jej odnalezienie w Madarze). W pierwszym kroku po wejściu do opcji Korekta FAV należy z górnego menu wybrać rodzaj a następnie wskazać powód korekty (zmiana ceny, zwrot towaru itd).
W następnym kroku ponownie należy z górnego menu wybrać rodzaj a następnie wskazać dotyczy nieznanej faktury. W tym momencie pole dotyczy faktury(w którym wybiera się zapisaną w systemie fakturę sprzedaży) zostanie zastąpione polem dotyczy FA, w którym należy wyłącznie wpisać numer dokumentu sprzedaży. Resztę pól również wypełnia się ręcznie.

Tematy powiązane⇒ Wydruki korekt faktury VAT
 Faktura sprzedaży z obsługą gospodarki magazynowej
⇒ Jak wstawić odbiorcę do faktury

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.