Zestawienie zatrudnionych z ujęciem osób niepełnosprawnych ∴

Zestawienie zatrudnienie inwalidów prezentuje wielkość zatrudnienia ogółem w zadanym okresie, z podziałem na poszczególne dni, z wyszczególnieniem osób niepełnosprawnych. Dane są prezentowane zarówno w przeliczeniu na osoby jak i w przeliczeniu na etaty.

Aby zestawienie to mogło być poprawnie wyświetlane należy w odpowiedni sposób ewidencjonować kategorie niepełnosprawności pracowników. Ewidencji tej dokonujemy w opcji Kadry-Płace - Badania - dopisz - rodzaj: zaświadczenie o niepełnosprawności. Na ekranie wprowadzania danych w polu kategoria należy podać numer kategorii I, II, III (lub 1,2,3), gdzie:
  • I - kategoria oznaczająca lekki stopień niepełnosprawności (1)
  • II - kategoria oznaczająca umiarkowany stopień niepełnosprawności (2)
  • III - kategoria oznaczająca znaczny stopień niepełnosprawności (3)

Tematy pokrewne

Ewidencjonowanie szkoleń i badań wraz z przykładem ewidencjonowania symbolu i stopnia niepełnosprawności.